Колкото човек е по-беден, толкова по-висок е рискът да се разболее и умре от рак. Социалното неравенство е един от решаващите рискови фактори. Нови изследвания показват стряскащи резултати.

Рискът да се разболееш от рак в Германия намалява. Това е добрата новина. Но тя не важи в еднаква степен за всички. Същата тенденция се наблюдава и във Великобритания. Рискът да умреш от рак в по-бедните региони на страната е 70% по-висок, в сравнение с по-заможните. Това показват резултатите от британско проучване, публикувано в авторитетното издание „Лансет", цитирано и от "Дойче веле". 

Главният автор на изследването професор Маджид Едзати подчертава, че рискът да се умре от рак в Англия намалява, но смъртните случаи са разпределени изключително неравномерно из страната.

Как се отразява социалното неравенство

Лина Янзен и нейният екип от Германския център за изследване на рака са събрали данни за 48 милиона граждани от 8 германски провинции и са ги сравнили със статистиката за диагностициран рак в периода 2007-2018 година. Техният извод също гласи: социалното неравенство оказва влияние върху процентната заболеваемост и смъртност от рак в Германия.

Като подход към решаването на този проблем най-напред трябва да се очертаят характеристиките на социално слабите региони. Прави впечатление, че медицинското осигуряване и инфраструктурата са относително сравними, а големите различия са другаде: в процента на безработните, на хората, които получават социални помощи, както и на младежите, които прекъсват училище. По-високата заболеваемост и смъртност от рак в тези региони имат пряка връзка и с по-широкото разпространение на такива рискови фактори като консумацията на тютюневи изделия, обездвижването и затлъстяването. Но социалното неравенство е важен фактор при заболеваемостта и смъртността от рак не само в Англия и Германия.

Сходни резултати дават и проучвания в Канада и САЩ, където стойностите са по-високи в изоставащи икономически региони и сред хората с по-лошо образование и по-ниски доходи. Особено висок е рискът от рак на белия дроб, на дебелото черво, на матката, на стомаха и на черния дроб, сочат проучванията. Изследователите смятат, че този списък потвърждава извода им: сред причините за различията са такива фактори като тютюнопушенето, затлъстяването, липсата на движение, начинът на хранене, консумацията на алкохол, достъпът до профилактика и терапия.

Висока смъртност сред хората в неравностойно положение

Международният център за изследване на рака е подготвил специален доклад за социалните неравенства като фактор за заболяването от рак и си е поставил за цел да вземе мерки за преодоляване на тази пропаст.

Всъщност в страните с по-високи доходи в Северна Америка, Западна Европа и богати страни в азиатско-тихоокеанския свят регистрираните заболявания от рак са повече, отколкото в по-бедни държави като Индия, някои страни край Персийския залив и в региона южно от Сахара в Африка.

Но затова пък смъртността от ракови заболявания във втората група страни понякога е дори по-висока, отколкото в първата. Причината: по-лош достъп до своевременна диагностика и терапия. Международният център за изследване на рака се опасява, че ръстът на раковите заболявания в света ще засегне най-тежко именно по-бедните страни.

Един извод обаче важи за почти всички страни по света: рискът да умреш от рак е значително по-висок в групите с ниска социално-икономическа позиция и сред останалите хора в неравностойно положение като коренни жители, етнически малцинства или бежанци.

Профилактиката е най-ефикасната стратегия

„Между 30% и 50% от раковите заболявания могат да бъдат предотвратени чрез здравословен живот, отказ от консумация на тютюн и организирани мерки на общественото здравеопазване като ваксинации срещу карциногенни инфекции", предупреждава Световната здравна организация (СЗО). А профилактиката е най-ефикасната и дългосрочна стратегия за борба срещу рака.

На базата на констатациите за вредността на тютюнопушенето, консумацията на алкохол, обездвижването, замърсения въздух и нездравословното хранене, британските учени стигат до извода, че спешно са необходими национални и местни мерки за борба срещу тютюна и алкохола, например. Редом с ограмотяването по региони с успех се прилагат и други мерки – масов скрининг, мобилни мамографски лаборатории и безплатни тестове.

Лина Янзен също вярва в силата на профилактиката: „Нашите резултати показват, че в бъдеще трябва да положим особени усилия, за да могат хората равноправно да извличат полза от препоръките за здравословен живот и за профилактични прегледи срещу рак, независимо от това къде живеят".