Парламентарната комисия по здравеопазване изслуша единствения кандидат за подуправител на НЗОК проф. Момчил Мавров. На база изслушването комисията предлага проект на решение за избор на проф. Мавров на подуправител на НЗОК. Кандидатурата на проф. Мавров е издигната от парламентарната група на ГЕРБ-СДС.

Проф. Мавров има над 10 години опит в системата на здравеопазването и в областта на управлението на здравеопазването, в управлението на НЗОК като председател на Надзорния съвет на институцията, в управлението на болница „Св. Георги“ – Пловдив като заместник-директор по административните и икономическите въпроси, бил е и началник на кабинета на министъра на здравеопазването, се посочва в мотивите за издигане на кандидатурата.  

Проф. Мавров е завършил висшето си образование със степен „Магистър“ по право в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ през 2000 г. Има магистърска степен по финанси от Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов,  и магистърска степен по здравен мениджмънт в Медицински университет – Пловдив. През 2016 г. защитава дисертационен труд  за научна степен „Доктор по право“. През 2023 г. придобива научно звание „Професор“ в направление право в Медицински университет – София. Проф. Мавров е бил и началник на политическия кабинет на министъра на здравеопазването.

(следва)