Ръководителят на Центъра по функционална белодробна диагностика към Медицинския университет в Пловдив проф. д-р Благой Маринов ще прави безплатни белодробни изследвания в IV ДКЦ. В стремежа да се повиши вниманието на обществеността, специалисти от ВУЗ-а ще преглеждат граждани на територията на IV ДКЦ със съдействието на д-р Георги Цигаровски. Изследванията ще се извършат в кабинет №9 на 1 септември от 9 до 12 часа. Предварително записване не е необходимо, уточниха от университета.

Хроничните белодробни заболявания бележат внушителния 163% ръст за последните 30 години. Причините за това са комплексни, но могат да бъдат обединени в няколко групи.

"Доказано е, че тютюнопушенето е основният рисков фактор, включително и пасивното тютюнопушене. Други фактори са вътрешното замърсяване на въздуха от биогорива, използвани в домакинството и за отопление, както и различни химически агенти. Напоследък се обръща внимание на атмосферното замърсяване предимно от промишлен характер и амортизиран автотранспорт", изтъква проф. Маринов.

Като амбулаторен пулмолог той работи предимно с пациенти с хронична обструктивна белодробна болест и бронхиална астма. Многократно е подчертавал ролята на скрининговите спирометрични изследвания за ранната диагностика на обструктивните белодробни заболявания. От своя страна това осигурява навременно започване на лечение и запазване на функционалния резерв на органа.

Най-голяма полза от такива изследвания биха имали хора с нехарактерни симптоми като задух, кашлица и лесна уморяемост при физически усилия. Игнорирането на оплакванията обикновено води до отлагане на момента на поставяне на точната диагноза и забавяне на лечението.

"Дори случаите на лек или епизодичен задух трябва да бъдат уточнявани. При всички случаи диагнозата трябва да бъде потвърдена и чрез функционално изследване на дишането – спирометрия, назначено от специалист", пояснява проф. Маринов.