С адекватно антибиотично лечение пациентите
напълно се възстановяват, при лаймската борелиоза са възможни рецидиви и месеци по-късно

Напаст от кърлежи? Дойде ли пролетта, всяка година такива заглавия се появяват в медиите. Малкото паякообразно се появява, когато стане топло, а тази година популацията е доста по-голяма заради непрестанните дъждове, които се редуват със слънце.

Кърлежи могат да бъдат намерени върху плевели, висока трева и храсти, които се прилепват върху тялото доста бързо.

Разпознаваеми са поне 10 тежки заболявания, пренасяни от кръвосмучещите членестоноги - лаймска болест, марсилска треска, хеморагичните трески - Кримска-Конго хеморагична треска, ку-треската и хеморагична треска с бъбречен синдром, кърлежов енцефалит, туларемия, коремен тиф, гранулоцитна анаплазмоза, бабезиоза и ерлихиоза.

Учените ги наричат векторно-предавани трансмисивни инфекциозни заболявания - причинителите им се предават с кръвосмучещи членестоноги, наречени вектори. Най-често срещаните вектори в България са комарите и кърлежите.
Източници или резервоари на причинителите на тези заболявания са диви животни и птици, при други мишевидни гризачи. Увеличеният брой човешки дейности на открито и глобалните климатични промени влияят върху разпространението на предаваните с вектори инфекции. Повишаването на средната температура през зимата измести северната граница на ареала на членестоногите вектори. България е разположена и на пътя на мигриращите птици, които способстват за разпространението на членестоноги вектори, заразени с различни причинители.
Кърлежите стават активни още през март и април. Най-благоприятни за тяхното развитие са април, май и юни, когато е дъждовен. Поради значителните горещини и оскъдните валежи през лятото активността им намалява. В края на август и септември активността нараства. В развитието си те преминават от ларва в нимфа и по-късно във възрастен екземпляр. За да стигне до следващ стадий в развитието си, на кърлежа е необходимо само еднократно кръвосмучене. Ако се извади в първите часове от прикрепването към тялото на човек, вероятността да предаде инфекцията (ако кърлежът е заразен), е по-малка.

Затова от голяма важност е

след посещение на тревисти и гористи места човек да преглежда внимателно тялото си

за кърлежи. При откриване на кърлеж е необходимо той да бъде отстранен внимателно. (Виж карето по-долу.)

Най-честите инфекции, които могат да се предадат на хората чрез ухапване от заразени кърлежи в България, са лаймската болест и марсилската треска.
Лаймска болест е характерна с образуването на

червено петно с размери 4-5 см, което се появява 7-10 дни след ухапването
от кърлеж и постепенно увеличава размерите си. Внимавайте - може и да липсва такова петно. Често има общо неразположение, умора, отпадналост. Въпреки временното подобрение, оставено без лечение, заболяването прогресира, засягат се ставите, нервите, мозъкът, сърцето. Често има стадии с обостряния и подобрения в състоянието. За лечение на лаймската болест се препоръчват високи дози антибиотици и при нужда повтаряне на лечението вместо твърде продължителна терапия. Особено важна е ранната диагностика и навреме приложеното адекватно лечение, които могат да предотвратят тежките изменения в засегнатите органи. Възможни са рецидиви месеци и години по-късно.
Марсилската треска заема второ място по заболяемост сред трансмисивните инфекции след лаймската борелиоза. Причинител е рикетсия.
Неин основен вектор е кучешкият кърлеж
Освен кучетата значителна роля играят и домашните животни (овце, кози и говеда). Заразяването става при ухапване от кърлеж или през конюнктивата (замърсени ръце след смачкване на паякообразното). Борбата с кърлежите и контрол на бездомните кучета е основен елемент от профилактиката на марсилската треска. Заболяването протича остро с висока температура,

характерно черно петно на мястото на ухапване и
дребнопетнист обрив по тялото

Протича тежко, може да даде усложнения. Ендемичните огнища на тази инфекция у нас са областите Пловдив, Пазарджик, Сливен, Хасково, черноморските области Варна, Добрич, Бургас, но се среща и в други области на страната.

При своевременно и адекватно антибиотично лечение настъпва оздравяване и пълно възстановяване.

По-рядко срещани инфекции, предавани с кърлежи, са Кримска-Конго хеморагична треска и ку-треската.
Кримска-Конго хеморагична треска е една от най-тежките инфекциозни болести.

Протича с висока температура, кървене от кожата и лигавиците и от вътрешните органи

Ку-треската е заболяване, което се причинява от Коксиела бурнети. Главен източник на инфекцията са заразените животни, особено преживните, които отделят причинителя с плацентата, млякото, фецеса, урината. Заболяването протича като протрахирана атипична пневмония. Може да хронифицира, като хроничната форма е трудно лечима и може да доведе до сериозни усложнения като ендокардит, пневмония, увеличаване на черния дроб и слезката.

Кърлежовият енцефалит протича като фебрилно заболяване, а в единични случаи се засягат мозъкът или обвивките му. Причинителят е вирус, източник на инфекцията са животни и птици. Заразяването се осъществява след ухапване от заразен кърлеж или консумация на непастьоризирано мляко от заразени животни.

СЪВЕТИ

Не използвайте мазнина при отстраняването на кърлежа При откриване на кърлеж е необходимо той да се отстрани внимателно - най-добре от медицинско лице.

При откриване на кърлеж е необходимо той да се отстрани внимателно - най-добре от медицинско лице.

  • При откриване на кърлеж е необходимо той да се отстрани внимателно - най-добре от медицинско лице.
  •  За целта се използва медицинска пинцета.
  • Ако кърлежът се скъса, със скалпел трябва да се отстрани останалият в кожата смукателен апарат.
  • Мястото на ухапване задължително трябва да се дезинфекцира.
  • Отстраняването на кърлежа с олио или друга мазнина не е подходящо, тъй като задушаването на кърлежа крие риск. Ако до момента не е успял да предаде инфекцията, това може да да стане в момента на задушаването му. Това води до връщане на чревно съдържимо към смукателния апарат на кърлежа.
  • След ухапване от кърлеж да се следи състоянието поне 30 дни, след като е бил махнат. Редовно следете външния вид на мястото на ухапване и мерете температурата. При промяна на състоянието, веднага се обърнете към лекар!
  • Препоръчително е кърлежът да бъде изследван в лаборатория или в Националния център по заразни и паразитни болести за наличие на бактерия Borrelia burgdorferi. Всеки, ухапан от кърлеж, е наложително да се изследва за наличие на антитела на Лаймска болест.

Авторката е член на лигата “Лекарите, на които вярваме” на “24 часа”