Д-р Дора Пачова e лекар хомеопат, директор на ЦЗО „Едикта“, координатор образование на Европейския комитет по хомеопатия и председател на Асоциацията на лекарите хомеопати в България

Започнах да изучавам хомеопатия през 1993 г., а от 1995 г. обучавам лекари и холистични практици. Когато един лечебен метод е нов, има нужда от изключително много енергия за популяризирането и утвърждаването му. Щастлива съм, че още в началото срещнах съмишленици, с които започнахме да трупаме практически опит, да организираме семинари, да превеждаме материали, да публикуваме книги. За първия международен семинар през 2001 г. събрахме над 200 участници от 10 държави и от тогава с моите колеги от Център за здраве и образование „Едикта“ всяка година организираме поне 2 срещи на практици с български и чуждестранни хомеопати. Целта ни винаги е да представим най-актуалното и интересното в полето на хомеопатията, онова, от което колегите имат нужда, за да бъде практиката им още по-удовлетворяваща.

Ако преди 30 години липсваха достатъчно научни обяснения за ефекта на хомеопатията и начина на нейното действие върху организма, сега имаме възможност да наблюдаваме развитие на квантовата физика, наномедицината, психоневроимунологията и редица други специалности, които разширяват холистичното ни познание за човека и света. Лично аз непрекъснато чета и търся нови изследвания, нови материали, нови лектори, нови хоризонти в работата си, за да съм максимално полезна на пациентите си и на колегите, които посещават курсовете ни.

Пациентът е много повече от сбора на неговите симптоми – това е първото и най-важно нещо, което пациентите разбират за подхода ни на работа в кабинета и което холистичните практици научават в курсовете по хомеопатия и интегративна медицина. Не можем да лекуваме „на парче“ без да вземем предвид цялостната картина с всички нюанси. Не е случайно, че първоначалният преглед при лекар хомеопат продължава повече от 1 час – за да определим правилната терапия, трябва да разберем пациента като физическо тяло, психо-емоционална настройка и среда, в която пребивава. Щастлива съм, че в ЦЗО „Едикта“ имаме утвърден екип от специалисти, които заедно работят за поддържането и възстановяването на здравето – хомеопати, психолог, невролог, скенeр-терапевт, специалист по биофийдбек. Организираме семинари и обучения, издаваме книги и поддържаме най-голямата специализирана книжарница за книги по хомеопатия, интегративна медицина и психология.

Когато създадохме курса „Хомеопатия и интегративна медицина“, поканихме колеги специалисти в различни направления, които да споделят опита си и да покажат как терапевтите могат успешно да си взаимодействат в името на пациента. Изключително много ме радва положителната обратна връзка, която нашите курсисти споделят – още след първите 2 модула те придобиват първи умения да оказват първа помощ с хомеопатия на себе си, на близките и пациентите си, а в края на втората година успешно прилагат знанията си и при хронични състояния. За да бъде този курс максимално полезен на колегите от различни точки на света, създадохме и онлайн платформа – Learning homeopath (https://learninghomeopath.com/), през която правим обученията. Това ни дава възможност да споделим натрупаните знания и умения с още по-широк кръг от хора, които се интересуват от хомеопатия и интегративна медицина. Нищо не може да замени личния контакт и непринуденото общуване в малки групи, но времената изискват от нас да бъдем гъвкави и да предоставяме нови възможности. Организираме семинари и лекции присъствено и онлайн, в зависимост от възможностите на участниците и лекторите. Всеки може да намери подходящото съдържание, с което да развие себе си и познанията си.

В онлайн магазина на Едикта (www.edicta-bg.com/books) освен богата селекция от книги по хомеопатия и холистична медицина, ще намерите различни видеосеминари на български и международни лектори – хомеопатия и микробиом; ролята на чревните нозоди в лечението на хронични заболявания; терапия на автоимунни заболявания и възможностите на хомеопатията; холистичен подход при сърдечно-съдовата патология; терапевтични методи при заболявания на ендокринната система. Видео-семинарите са на разположение на всички практикуващи след съответна регистрация.

Радвам да споделям интегративното човекознанието и да разширявам  хоризонтите за лечението на всички тръгнали по пътя на лечебното изкуство.

 Център за здраве и образование „Едикта“

Знанието притежава реална оздравителна сила.

София, ул. Иларион Макариополски №2

www.edicta-bg.com

https://learninghomeopath.com/