В “Уни Хоспитал” извършваме цялата предоперативна подготовка и помагаме на пациенти с наднормено тегло, казва д-р Цветолюб Митев

  • Д-р Цветолюб Митев е ръководител на Центъра за бариатрична хирургия в МБАЛ “Уни Хоспитал”. 
  • Началник е на Отделението по гастроентерология. Има специалности по вътрешни болести и гастроентерология. Част е от “Лекарите, на които вярваме” на в. “24 часа” за 2022 г.

- Д-р Митев, пред какви предизвикателства сте изправен като ръководител на Центъра за бариатрична хирургия в МБАЛ “Уни Хоспитал”?

- Основната цел на екипа от специалисти, които сме част от Центъра за бариатрична хирургия в МБАЛ “Уни Хоспитал”, е да осигурим комплексен подход, съобразен със световните стандарти, отговарящи за добра медицинска практика, когато работим с пациенти с наднормено тегло. През 2022 г. Световната здравна организация съобщи за ”епидемични” нива на наднормено тегло и затлъстяване в Европа, свързани с над 1,2 милиона смъртни случая годишно, и призова за бързи промени в политиката, за да се обърне опасната тенденция. В практиката си срещаме често пациенти с редица заболявания, които не биха развили, ако нямаха затлъстяване.

Едно от основните предизвикателства, с които трябва да се справяме, е нагласата на пациентите и признаването къде се коренят проблемите им. Убеден съм, че колкото повече говорим за проблема, толкова е по-голям шансът да помогнем.

- В какво конкретно се изразява помощта, която оказвате на пациентите с наднормено тегло?

- Първоначално правим оценка на здравния статус на пациента. Плана за лечение изготвя интердисциплинарна комисия, в която влизат специалисти като ендокринолог, кардиолог, гастроентеролог, психолог, диетолог, офталмолог, физиотерапевт. При необходимост оказваме съдействие за пътуването и хотелското настаняване на пациента и на неговите близки.

“Уни Хоспитал” е многопрофилна болница и цялата предоперативна подготовка се извършва на място, благодарение на високотехнологичната лабораторна апаратура и екипа от доказани лекари специалисти.

- Какво представлява бариатричната хирургия?

- В България основите на съвременната бариатрична хирургия са поставени от д-р Ивайло Цветков през 2005 г. От средата на миналата година сме колеги в нашия Център по бариатрична хирургия. До момента д-р Цветков е извършил бариатрични операции в “Уни Хоспитал” на 21 пациенти с болестно затлъстяване от България, Румъния и Великобритания, включително са поставени 5 вътрестомашни балона.

Според указанията на Международната диабетна федерация метаболитната хирургия обединява различни гастроинтестинални операции за постигане на значителна загуба на тегло.

Тези операции са подходящо терапевтично решение при пациенти с диабет тип 2 и високостепенно затлъстяване (ИТМ=/

Те са подходящо алтернативно терапевтично решение при пациенти с диабет тип 2 и лека до умерена степен на затлъстяване (ИТМ между 30 и 35 kg/m2), които не могат да постигнат адекватен гликемичен контрол с оптимален медикаментозен терапевтичен режим (или ако глюкозопонижаващата терапия води до допълнително наддаване на тегло), особено при наличието на други рискови фактори за сърдечносъдово заболяване.

Метаболитната хирургия включва различни оперативни процедури върху горния отдел на гастроинтестиналния тракт, които имат за цел да постигнат значителна загуба на тегло и да поддържат тази загуба в дългосрочен план.

- Какви са ползите за пациентите, подложили се на интервенция за намаляване на теглото?

- Според различни проучвания всяко намаляване на теглото с над 25 кг и задържането на новото телесно тегло в значителна степен повлиява сърдечната честота (80% от случаите). При намаляване на теглото с над 30 кг стойностите на кръвното налягане се снижават при 92% от пациентите и се нормализират при 75% от тях. Регистрираме и значително подобрени резултати от кардиограмите, ехокардиографиите и липидните профили на тези пациенти.

В доклад на Световната здравна организация се казва, че през последните пет десетилетия процентът на затлъстяване в Европа е нараснал със 138% и е свързан с редица ракови и сърдечносъдови заболявания. Близо една четвърт от възрастните са със затлъстяване, което е повече, отколкото в който и да е друг регион, с изключение на Северна и Южна Америка.

Затова е особено важно да водим здравословен начин на живот, което включва балансирано хранене, двигателна активност, осигуряване на достатъчно количество сън, ограничаване на алкохола и тютюнопушенето, ограничаване на стреса.