GPS устройства за деца със специални потребности да бъдат раздадени на нуждаещи се от Столична община. Това реши единодушно днес здравната комисия към Столичния общински съвет.

Предлагат се две форми - часовници и допълнително устройство, което може да се прикрепи от родителя. Те се подаряват напълно безплатно на родителите, а от общината ще поемат и мобилните данни, нужни за функционирането на програмата. Часовникът с GPS проследяване

Часовникът с GPS проследяване

"Сваля се приложение за съответното устройство на телефона на родителя. Задава се една зона за сигурност, при напускането на която родителите получават съобщение, че детето не е в зоната", обясни председателят на СОС Георги Георгиев преди дни на представянето на устройствата.

"На следващо място обаче е възможността за СОС обаждане. При по пасивното устройство има възможност при задържане на бутон да се инициира обаждане, т.е да може да се говори през това устройство с бързите номера, които са на родителите или на полагащите грижи. Същото е и с часовника", обясни още Георгиев. И двете устройства предлагат и възможност за принудителен разговор - родителят се обажда чрез устройството и то започва да говори на високоговорител. Шефът на СОС Георги Георгиев показа как функционира системата

Шефът на СОС Георги Георгиев показа как функционира системата

Целта на общината е да окаже подкрепа на близките на хора с такива проблеми. "Включването на децата и младежите с посочените увреждания цели и насърчаване на изследването и ранната диагностика", пише в докладът. Той е с вносители от различни политически сили в съвета.

За да се получи такова устройство, родителите или полагащите грижи за детето трябва да изявят желание и да представят медицинско, което ще бъде разгледано от бързо. Георгиев обясни, че процесът е дигитализиран, ще бъде и бърз.

Такава програма бе приета от СОС още през пролетта. По нея вече са предоставени 15 устройства. Тя обаче бе за възрастни хора, страдащи от деменция или заболяване, изразяващо се в проблеми с ориентацията и риск от загубване. Сега към нея се прави добавка - деца и младежи с проблеми с ориентацията за време и пространство, предизвикани от умствена изостаналост или психични разстройства.

30 000 лева бяха предвидени по програмата първоначално, като се очаква да се види какъв ще бъде интереса след разширяването ѝ. Георгиев обясни, че очаква в началото на януари да се раздадат първите апарати.

Повод за разширяването на програмата стана издирването на малкия Сашко от Перник, който бе в неизвестност девет дни.

Окончателното решение за GPS устройствата ще се вземе от общинския съвет утре.