Агенцията по заетостта информира работодателите, които желаят да получат средства по мярката "60/40" за ноември и декември 2021 г. и отговарят на условията, че срокът за подаване на документи за кандидатстване е удължен. Това съобщават от пресцентъра на Агенцията.

За ноември документите се подават не по-късно от 31.12.2021 г., а за декември - не по-късно от 31.01.2022 г.

Агенцията по заетостта обръща внимание, че работодателите трябва да спазят определените крайни срокове за кандидатстване, тъй като подадените след тях документи не подлежат на проверка и оценка от комисиите в бюрата по труда.

Промяната в сроковете за кандидатстване е извършена на основание параграфи 6 и 7 от Допълнителните разпоредби към ПМС 322/2021 г. и във връзка с решение на Европейската комисия за удължаване на срока на Временната рамка на ЕС за подкрепа на икономиката в условията на COVID-19, по реда на която се предоставят средствата по мярката "60/40".

Актуализираните материали за информация на работодателите и процедурата за кандидатстване, съдържащи условията, изискванията, реда и начина за кандидатстване, са публикувани на електронния сайт на Агенцията по заетостта, в рубриката "Финансови стимули за запазване на заетостта". Запозналите се с публикуваните документи могат да получат допълнителна информация и във всяка дирекция "Бюро по труда" в страната.