Здравната каса освободи 129 милиона лева от резерва си, които ще бъдат за осигурителни плащания. Това е записано в решенията на Надзорния съвет, публикувани на сайта на институцията.

За първична извънболнична помощ отиват 15 млн., за специализирана извънболнична - 22 млн., за болнична - 40 млн., за диагностики - 15 млн., за лекарства, медицински изделия и диетични храни за домашно лечение - 37 млн.