Здравата човешка кожа е покрита с бактерии като стафилококи и ешерихия и обикновено от това не възниква проблем. Положението се променя, когато те колонизират превързана отворена рана. Лекарите установяват инфекциите по време на смяна на превръзката по видими признаци или като вземат материал за изследване. Но изчакването на час за подновяване на превръзката може да забави процеса на лечение и заздравяването. Освен това има много субективизъм при оценката, отделно микробилогичните тестове за бактерии отнемат време, което може да е критично.

За да преодолеят тези затруднения, сингапурски учени са създали сензор, базиран на гел в превръзка, който изпраща есемес на телефона при опасно размножаване на патогените. Умната алармена система може да открие ензим, наречен дезоксирибонуклеаза, или ДНК-аза. Той действа като надежден индикатор за инфекция, тъй като болестотворните бактерии произвеждат ензима в големи количества. Бактериите върху здрава кожа не го правят, така че тестването намалява вероятността от фалшиво положителен резултат. Освен това ДНК-азата се натрупва, преди да се появят други признаци на инфекция и бързата реакция може да спаси от тежки увреждания и ампутация особено при диабетни усложнения. Друго приложение с голям ефект е, че човек с хронична или оперативна рана може да следи самостоятелно състоянието си. Ако телефонът получи сигнал от сензора за инфекция, той може да изпрати автоматично съобщение до лекар или да посдъветва пациента да се върне в болницата за антибиотично лечение.