Човешките общества се изграждат върху 7 валидни за всички морални норми. Те се спазват от всички хора навсякъде по света, заключи оксфордски екип от учени.

Той е довел докрай огромно изследване на 60 различни култури от цял свят и е установил, че общи за всички тях са следните 7 принципа: помагай на семейството си; помагай на общността си; отплащай се за услуги; бъди смел; зачитай висшестоящите; разпределяй благата справедливо; зачитай чуждата собственост.

Западните общества се движат към по-либерални модели и по-ниска йерархичност, но като цяло крайъгълните камъни на успешните общества са братство и щедрост, изтъкват учените.

Да се придържаш към морала, означава да се грижиш за уязвимите си роднини, да предаваш своята собственост на потомците си, да си готов да воюваш, за да защитиш общността си, и да уважаваш по-възрастните хора.
Без значение дали обществото е първобитно или е най-напреднало, то е цивилизовано, ако 7-те характерни черти се спазват от неговите членове. Тогава е налице и взаимопомощта между тях.

Макар 7-те принципа да наподобяват най-много на християнските норми, те се оказват валидни за всички континенти, култури и религии. Има различия обаче в степента, до която се цени всяка от тези норми. За племето Амхара в Етиопия например най-големият срам е да измениш на близките си и да пренебрегнеш синовния си дълг. Докато в Корея на първо място са равенството и взаимната помощ между съседите, както и груповата солидарност. За масаите в Кения пък "най-голямата добродетел е войнската храброст, придружена от аскетична готовност за саможертва и прояви на доблест", се казва в изследването.

То е публикувано в сп. "Съвременна етнография" и е най-голямото и най-задълбоченото по рода си. Целта му според авторите е да провери дали различните общества имат различни версии на морала. Те изтъкват, че някои от общовалидните норми са консервативни, например зачитането на висшестоящите. Те придават десен уклон на обществото, но това е само привидно, тъй като същите норми се спазват и в обществата с ляв уклон.

"Това означава, че нещата, които сближават хората по света, са много повече от тези, които ги разделят", пишат учените.

Универсален морален кодекс

1. Помагай на семейството си. Бъди любяща майка; бъди баща закрилник; грижи се за немощните и слабите си роднини; завещавай имота си на своите потомци.

2. Помагай на общността си. Спазвай местните обичаи; участвай в съвместни дейности и прояви; допринасяй за хармоничните отношения, единството и солидарността в нея.

3. Отплащай се за услуги. Връщай дълговете си; спазвай уговорките си; прощавай, когато ти се извинят.

4. Бъди смел. Бъди храбър и куражлия; в битката бъди герой; рискувай, за да помагаш на другите.

5. Зачитай висшестоящите. Уважавай различията; бъди почтителен, предан и покорен на тези, които са над теб в йерархията; обръщай се към тях по подходящ начин и спазвай етикета.

6. Разпределяй благата справедливо. Разделяй поравно плодовете на съвместната дейност; винаги бъди готов на преговори и компромиси, за да постигнеш съгласие.

7. Зачитай чуждата собственост. Не присвоявай; не кради; не обсебвай; не повреждай чуждата собственост, не навлизай в чуждото.