Какво да правим, ако детето е левак?

Когато едно дете е по рождение левак, вредно е както за физическото, така и за духовното му развитие да му се забранява да си служи с лявата ръка.

Най-правилно е родителите да учат детето да си служи еднакво и с двете ръце - това дете непременно ще остане левак, но едновременно ще може да си служи и с дясната ръка. Ако се спира всяко движение на малкото дете левак, то ще започне да се страхува да направи каквото и да било. Ще се стигне дотам, че то ще прекрати всякаква дейност, а това ще се отрази неблагоприятно и на психиката му.

Освен това има много прочути хора от различни области на изкуството, които са леваци. Най-известната картина в света - Джокондата на Леонардо да Винчи, е нарисувана от левак.