В отделението по хирургия в болница "Софиямед" ще се създаде Национален център по миниинвазивна хирургия, подкрепен логистично от немската фирма Karl Storz. В него ще бъдат въведени световните стандарти на обучение по лапароскопска хирургия. Планира се развитие на програми за бариатрична хирургия (хирургия на болестното затлъстяване), хирургия на диафрагмата и гастро-езофагеалната връзка, лапароскопска хирургия през 1 отвор и център за лечение на хернии.

- Доц. Атанасов, при какви диагнози оперирате лапароскопски през един отвор?
- Най-честото приложение на този метод е при заболяванията на жлъчния мехур. Когато пациентът страда от жлъчнокаменна болест - хроничен или остър холецистит, и се налага отстраняване, т.нар. холецистектомия. Има 3 варианта за отстраняване на жлъчния мехур:
l Конвенционална операция - изисква отваряне на корема чрез разрез и съответно белегът е неизбежен, независимо от козметичния шев и прилагането на различни медикаменти за премахване на белези
l Лапароскопска холецистектомия през 3 или повече троакара (работни канюли) - операцията се извършва през 3 или 4 малки отвора от 5 мм до 1 см. Белезите са със значително по-малки размери. Това е т.нар. безкръвна операция.
l Лапароскопска холецистектомия през 1 отвор, еднопортова, или LESS - laparo endoscopicsingle sitesurgery. При тази специфична лапароскопска техника операцията се извършва през отвора на пъпа и на практика не съществува никакъв белег след нея.
Прилагаме техниката и при всички форми на остър апандисит, стига да няма противопоказания за лапароскопия. През последната година започнахме да използваме еднопортов достъп и при слабинни хернии. Прилагаме традиционна тотално екстраперитонеална ендоскопска техника, при която коригираме херниалния дефект, поставяйки голямо хирургично платно. Това е основната техника, която ползваме при корекции при т.нар. спортни хернии.

Виж тук новите електронни издания в MediaMall - цени от 1 до 4 лева

- Разкажете повече за тази оперативна техника.
- За разлика от традиционната многопортова лапароскопия, тук всички инструменти се вкарват през този единствен отвор. Разрезът е с дължина около 2 см, разположен в пъпния пръстен. Това води до минимална постоперативна болка и почти невидим белег. Поради особеностите на достъпа се използват специални троакари и устройства с 3 или 4 работни канала, както и лапароскопски инструменти с възможност за артикулация. Редица фактори влияят на решението на хирургa дали да използва стандартни, или артикулиращи инструменти, включително какво устройство за достъп използват, собствените хирургически умения и не на последно място - разходите. Въпреки че техниката е добре известна, приложението и все още е ограничено, тъй като използването на специализирани инструменти през такъв ограничен достъп изисква значителни умения и обучение.

- Кои са плюсовете пред другите лапароскопски техники?
- Тенденцията в развитието на хирургичните техники е към редуциране на размера на разрезите и броя на входните отвърстия. При операциите с един разрез входната точка е само една, и то с миниатюрен размер. Това е свързано с минимална следоперативна болка, по-бързо възстановяване и отличен козметичен резултат.

- Какъв е престоят на пациента в болницата след такава операция?
- При елективни операции престоят е около 24 часа. При спешните интервенции продължителността на болничното лечение достига 2-3 денонощия.

- Вие работите в болница "Софиямед" от близо месец, колко операции извършихте досега?
- За краткия ми престой в болницата се занимавам основно с лапароскопска хирургия, като нашият екип извърши вече 4 операции през един отвор. Най-честите заболявания, които оперираме, са коремни и диафрагмални хернии, злокачествени заболявания на дебелото черво и стомаха.