НЕЛК ще може да отменя и връща решение само веднъж, а общият срок за обжалване се съкращава на 14 дни

Броят на териториалните експертни лекарски комисии (ТЕЛК) се удвоява, като същевременно се въвежда случайно разпределение на преписките и така дори и да си кандидатствал за експертно решение в София, то може да бъде разгледано от комисия в Ямбол или някъде другаде.

88 нови териториални експертни лекарски комисии ще разкрият държавните и общинските болници у нас. Това съобщиха от здравното министерство за “24 часа”, след като изтече едномесечният срок, който държавните и общинските болници имаха, за да разкрият поне една експертна лекарска комисия.

Досега в страната имаше 80 работещи ТЕЛК.

300 хиляди души годишно се явяват пред комисиите,

за да получат бързо решение и правилна оценка.

Почти година след като служебният здравен министър Асен Меджидиев предложи реформа в ТЕЛК, която да облекчи хората с увреждания, кабинетът “Денков” гласува промените и на практика задължи всички държавни и общински болници да разкрият по една, а в университетските болници - по минимум две ТЕЛК. Лечебните заведения имаха срок един месец - до 19 април, да изпълнят постановлението.

От регионалните здравни инспекции е поискано съгласуване за разкриването на нови 88 ТЕЛК в страната. От тях 79 са в лечебни заведения, за които е въведено изискване да открият по 1 или по 2 комисии, а други 9 са предложени от РЗИ по искане на лечебни заведения, които не са задължени.

Според новите правила в ТЕЛК задължително трябва да работят шефове на клиники и отделения или посочени от тях. С промените също така се предвижда освидетелстването да става в тримесечен срок от подаване на заявлението, а при временна неработоспособност срокът да е 15 дни от датата на постъпване на документите в ТЕЛК. Друга промяна ще съкрати срока за издаване на експертното решение. В тази връзка общият срок за обжалване от всички заинтересовани страни ще бъде 14 дни, а не както досега – 28 дни. При обжалване на решението на ТЕЛК, НЕЛК ще може да го отменя и връща за нова експертиза само веднъж, след което

ще бъде задължена да се произнесе с решение

Досега възможността за връщане на експертизата от НЕЛК към ТЕЛК беше неограничен брой пъти.

Комисиите ще работят само по документи. Физически преглед ще се прави по изключение на хора в тежко състояние. Така например, след като в края на юни заработи електронната система за случайно разпределение, ТЕЛК-Ямбол, ще може да издаде решение на човек, подал документи в София. А при медиците от Бяла за освидетелстване може да попадне човек с увреждания от Видин.

Болниците обаче имат затруднения с разкриването на нови комисии, тъй като няма достатъчно кадри, които да работят в тях, твърди д-р Неделчо Тотев, председател на Сдружението на общинските болници в България и управител на болницата в Чирпан, пред “24 часа”.

Положението е тежко не само в общинските, но и в областните болници, където също не достигат лекари. Най-притиснати са университетските лечебни заведения, тъй като те са изцяло държавни и ако не изпълнят изискването, най-лесно ще търпят санкции, казват специалисти.

Все пак новите комисии трябва да заработят след по-малко от два месеца. Дотогава експертна комисия към здравното министерство ще направи оценка на новоразкритите ТЕЛК и доколко определените им състави отговарят на нормативните изисквания. Тя ще предложи на здравната министърка д-р Галя Кондева действия, които следва да се предприемат спрямо лечебните заведения, които отказват да разкрият ТЕЛК или да актуализират техните състави съгласно новите изисквания.

След това предстои сключване на договори с лечебни заведения само с новосъздадени ТЕЛК за субсидиране на извършените дейности. Освен това Националната експертна лекарска комисия ще организира и проведе задължително обучение на лекарите, които са включени за първи път в такава комисия, обясниха от МЗ.

“Югозападна болница”, която има филиали в Сандански и Петрич, бе първата в страната извън областен град, в която бе открита ТЕЛК - още през август 2019 г.

Екип от 8 души обслужва жителите на общините Сандански, Петрич, Струмяни и Кресна. Всички документи се подават в Сандански и

не се налага пътуване до Благоевград

Това значително улеснява хората с увреждания.

Сградата на ТЕЛК, която се намира до централния вход на “Югозападна болница”, бе ремонтирана със средства на общината. Кабинет бе открит и в Петрич.

От средата на 2023 г. кабинет на ТЕЛК бе открит и в МБАЛ “Ив. Скендеров” в Гоце Делчев, който обслужва и пациенти от общините Гърмен, Сатовча и Хаджидимово. Той работи всеки делничен ден и така жителите на четирите общини не пътуват до Благоевград.

В комисията работят седем специалисти от всички най-тежки специалности, сред които вътрешни болести, кардиология, ендокринология, хирургия, травматология, педиатрия, неврология. Обхванат е почти целият спектър от заболявания.

Примерът на Девин: откриха комисия, но ще канят и външни специалисти

ВАЛЕНТИН ХАДЖИЕВ

“Спазихме изискването и в срок разкрихме експертна лекарска комисия. Съгласно разпоредбите в нея са включени минимум трима специалисти. В Девин са хирург, невролог и интернист. Има и резервни, които ще участват в комисиите, когато е необходимо. Разкриването на комисия не би трябвало да е проблем дори и пред малките болници, защото, за да функционират, те имат повече от три отделения.”

Това каза управителката на болницата в Девин д-р Радка Грозданова. Комисиите би трябвало да започнат да работят от юни. Тъй като в Девинската болница няма лекари от целия спектър на медицината, ще се наложи да се канят специалисти.

“Нямаме психиатър например. Ако има искане за освидетелстване от такова заболяване, сме длъжни да поканим външен специалист в комисията. Можем да поканим психиатър от Смолян, Пловдив или София. Няма как да освидетелстваме човек, за когото нямаме съответната компетенция”, обяснява д-р Грозданова.

Според нея разкриването на ТЕЛК е във финансова тежест за болницата. “Трябва да се плаща на специалистите, както и на поканените от други населени места лекари за съответния случай. Въобще разходите за комисиите ще са за сметка на лечебното заведение”, казва управителката.

Смята, че практиката ще покаже дали разкриването на нови комисии ще ускори освидетелстването на хората с увреждания. “В Смолянска област няма голямо забавяне при освидетелстването на хора с трайна неработоспособност както в други райони на страната. В комисиите на лекари без опит в освидетелстването може да се стигне до множество оспорвания на решенията и допълнително забавяне на процесите. Съществен елемент е, че лекарите, заети в ТЕЛК, трябва да имат съответната компетентност, да познават нормативната уредба, документацията и им е нужно време”, казва д-р Грозданова.