Изследване на Университета в Йерусалим установява, че броят на сперматозоидите лавинообразно намалява. От 1973 г. до 2000 г. спадът е средно с по 1,2%, а от 2000 г. насам се удвоява - с по 2,6% годишно. 

Какви са причините според екипа? Със сигурност замърсяването на въздуха и околната среда са част от проблема, но епигенетиката и начинът на живот също влияят върху мъжкото безплодие. 

Макар за причините все още да се спори, изследователите са категорични, че в случая става дума за кумулативен ефект, защото през последните 22 години темпът, с който изчезват сперматозоидите се е удвоил. 

От тази гледна точка по всяка вероятност се намесва и наследствеността и с всяко следващо поколение тревожната тенденция се задълбочава.

За съжаление за да бъде прекратена, първо трябва да се изяснят причините.