“Образование 4.0” е съвместна инициатива на Vivacom и в. “24 часа” за дигитална трансформация на образованието.
Проектът си поставя за цел да популяризира ползите от дигитализация на българските училища и университети чрез въвеждане на технологии, нови методи на преподаване в сигурна виртуална среда и подходящо съдържание.

  • В симулационния център на Медицинския университет в Пловдив гледат на живо “раждане” – как плодът се обръща
  • С помощта на технологиите сменят стави и махат тумори

Студент по медицина учи как се прави операция за отстраняване на жлъчен мехур. Влиза сам в кабинета. Слагайки на главата си шлем, изведнъж попада в “истинска” операционна. В нея се разхождат сестри и лекари, звънят телефони. Вижда анестезиологичните апарати и рефлекторите.

Случва се в симулационния тренировъчен център на Медицинския университет в Пловдив. Целта е бъдещият хирург да се подготви да задържа концентрацията си върху работата на операционната маса въпреки всевъзможните отвличащи стимули. Симулаторът за лапароскопска хирургия пък представлява черна кутия. Вкарват се инструменти,

все едно се прави в корема на жив човек

Става ли дума за цялостна “операция” за отстраняване на тумор на дебелото черво или матката, упражнението може да продължи 1-2 часа.

Това разказва проф. Благой Маринов, който е заместник-ректор по научноизследователската дейност и директор на центъра. Обучение на респираторни сестри за асистиране по време на бранхоскопски манипулации. В средата е проф. Благой Маринов.

Обучение на респираторни сестри за асистиране по време на бранхоскопски манипулации. В средата е проф. Благой Маринов.

Друга интересна възможност е да се работи с т.нар. технология на “Майкрософт” холо ленс за смесване на действителността с виртуални ситуации. “Използваме холо ленс при обучението на студентите по акушерство. С т.нар. очила по време на раждане те могат да видят плода в утробата, съседните костни структури, плацентата, пъпната връв, ротацията на плода по време на процеса на раждане. Това подпомага цялостното възприятие на раждането, обяснява проф. Маринов. Курс по лапароскопия на бокс тренажори за студенти по медицина

Курс по лапароскопия на бокс тренажори за студенти по медицина

Симулационният център е създаден през 2015 г. Тогава под ръководството на тогавашния ректор проф. Стефан Костянев купили първите манекени за

разработване на клинични сценарии

- три манекена на възрастни мъже, три родилки, три бебета и три малки деца. Вторият етап е изграждане на изцяло обновен етаж, който да приюти вече съществуващата материална база с още много нови манекени. “Центърът беше оборудван с най-модерна техника и успя да се утвърди като първокласна обучителна база, призната от Американския колеж по хирургия - най-голямата професионална организация на хирурзите в света. Медицинският симулационен научен център получи максимална степен на програмна акредитация “комплексен образователен институт” за период от 5 години. Това го превръща в единствения по рода си в Източна Европа и един от шестте, признати от Американския колеж по хирургия в цяла Европа”, гордее се проф. Маринов.

Тренажорите, кибернетичните манекени и всякакви други апарати се използват за овладяване на ежедневни процедури и манипулации, за трениране на клиничното мислене, за развиване на способностите за поставяне на диагнози и вземане на решения. Върхът на технологиите в центъра са авангардните симулатори за виртуална реалност в областта на ендоскопията, артроскопията, лапароскопската хирургия, ендоназалната, очната хирургия, инвазивната кардиология и всички модерни области в медицината.

“Това, което се опитваме да правим, е да преобърнем парадигмата в медицината, която от година на година става все по-високо технологична област. Романтичният образ на лекаря, който само с помощта на слушалката и двете си ръце може да поставя диагнози и да лекува, вече е далече в миналото. В изпълнение на това си намерение започнахме да интегрираме тези симулационни курсове в програмите по клиничните дисциплини. При работа с пациент има притеснение дали всичко ще мине добре, което влияе върху точността на изпълнение и като цяло безопасността на пациента. Затова практикуваме първо да минат през симулатори, да усвоят базовите умения и след това с по-голяма увереност да пристъпят към извършването на манипулации или операции на реален пациент”, обяснява професорът патофизиолог. Университетът работи с много от националните научни дружества като Дружеството по белодробни болести, Дружеството по гастроентерология, Дружеството по хирургия, като специализанти дори от други университети и други градове се обучават при тях. В симулационния център се провеждат и ежегодни научноприложни конференции, посетени и от студенти от другите медицински университети в страната.

В симулационния център се провеждат и ежегодни научноприложни конференции, посетени и от студенти от другите медицински университети в страната.

Висшето училище е сключило договори с водещи медицински компании за производство на апаратура и консумативи. Отскоро в Медицинския симулационен тренировъчен център се обучават и специалисти от чужбина, които трябва да придобият определена компетентност в дадена област. Обучава специалисти дори от Африка и Азия.