Отговаря проф. Петър Панчев, консултант на в. "24 часа" по урология от старта на приложението "Докторе, кажи!" през 2001 г.

Хирургическото лечение на бъбречни и уретерни камъни се измени драстично с въвеждането на екстракорпоралната литотрипсия. С новия начин на лечение много хора се изписват без камъни и без хирургична интервенция или ендоурологични процедури.

След 1980 г., когато бе въведена, тази литотрипсия се разви като лечение по избор при 85% от бъбречните и уретерните камъни. Милиони са лекувани по този начин.

Основният принцип при него е да се пренесат фокусирани ударни вълни в тялото до бъбречните или уретерните камъни, без да се увреждат околните тъкани. Това става, защото акустичният импеданс на бъбречните камъни се различава значително от този на околните тъкани.

Акустичният импеданс зависи от плътността и скоростта на вълните на материала и е вътрешно свойство на всички материали. Когато ударни вълни преминават през различни материали, импедансът определя количеството акустична енергия, която може да бъде пренесена през тях. Ако има сходство на два различни материала по акустичния импеданс, ударните вълни минават без значителна загуба на енергия. И, обратно, ако няма сходство, се губи от пренасяната акустична енергия.

Базирайки се на този принцип, целта на манипулацията е ударните вълни, генерирани извън тялото, да се пренасят без загуба на енергия до повърхността на конкремента (камъка). Заради различния импеданс ще настъпи взаимодействие. Механичните сили надделяват над вътрешната устойчивост на веществото, от което съставен камъкът, и се стига до неговата фрагментация - разтрошаване.