Отговаря д-р Антоанета Томова, консултант на в. "24 часа" по онкология от старта на приложението "Докторе, кажи!" през 2001 г.

Туморът на дебелото черво е вторият по честота карцином при мъжете (след белодробния) и при жените (след карцинома на млечната жлеза). 90% от този вид злокачествено образувание се открива след 50-годишна възраст. Забелязва се тревожна тенденция в Европа - на всеки 10 години се удвоява честотата при хора над 40-годишна възраст. Опасността от рак на дебелото черво е както следва:

При нормално население над 40-годишна възраст, без наличие на рискови фактори - 75%;

При рискови групи - 25% рискови фактори са: наличие на аденоми, улцерозен (язвен) колит с давност над 15 години, близко кръвно родство с болни от рак на дебелото черво и с фамилна аденоматозна полипоза.

Рискови фактори на храненето са прием на богата на мазнини и на месо храна и наднорменото тегло. Отрицателно влияят дългогодишното тютюнопушене и употребата на алкохол.

Предпазва от болестта бедната на месо и мазнини и богата на зеленчуци храна. Също витамин С, фолиевата киселина, ацетизалът.

България заема средно място както по брой на новозаболелите, така и на всички болни. Мъжете се разболяват малко по-често, така е и по света. За периода 1998-2000 г. средната възраст на заболелите мъже е 66 г., а на жените е 68 г.

Засягането на населението в България по области показва големи разлики в заболеваемостта за 2000 г. - най-висока е честотата в София-град, Велико Търново и Габрово, близо три пъти по-ниска е в Кърджали и Видин.

От 1960 г. насам многократно се е увеличила консумацията на животински мазнини и месо, рафинирани храни. Значение имат също обездвижването, затлъстяването, запекът, стресът, дългогодишното пушене и злоупотребата с алкохол, продължителността на живота, които са рискови за развитието на този вид рак. От друга страна, е намалялата консумация на постни храни, плодове, зеленчуци, груби пълнозърнести храни, богати на целулоза, калций, витамин С и фолиева киселина, които имат предпазващ от рак ефект. Освен това има рискови групи, които фамилно са предразположени към това заболяване - с множествени полипи по червата, с отклонения в жлъчкообразуването, с хронично-язвени колити и т.н.

Не съществуват сигурни ранни симптоми. Примеси на кръв в изпражненията се наблюдават най-често при рак на правото черво, но само в 1/6 от случаите на десностранен дебелочревен карцином. Поради това не може да се каже, че след като няма кръв, няма и рак. Лекарят никога не трябва да се задоволява с поставянето на диагноза хемороиди, тъй като половината от болните с рак едновременно страдат и от хемороиди. Никога не трябва да се приема лечение на хемороидите на сляпо, без преди това да се извърши ректално туширане и ендоскопско изследване на правото и сигмоидното черво. Всяка внезапна промяна на навиците, свързани с дефекацията, при хора над 40-годишна възраст е съмнителна. Типичен е симптомът на "лошия приятел" (пускане на газове с изпускане по голяма нужда, вследствие понижения тонус на сфинктерите (мускулите на ануса). По-редки други оплаквания са понижена работоспособност, уморяемост, загуба на тегло, евентуално повишена телесна температура, анемия, болка, опипващ се тумор, особено при десностранен рак.

Благодарение на ендоскопското изследване на червата, ехографското и компютърно-томографското изследване на корема, гръдния кош и т.н. е възможна точна и пълна диагноза, което е предпоставка за правилно екипно мултидисциплинарно лечение. Това позволи да се подобри прогнозата при тези болни - от 6 месеца за IV стадий до 2-3 и повече години, дори до излекуване при правилно комплексно лечение с лекарства - химиотерапия плюс таргентна терапия и оперативно лечение. В Европа има описани случаи на излекуване на такива болни и преживяемост над 10 г.