Отговаря д-р Юлия Григорова, консултант на в. "24 часа" по гастроентерология от старта на приложението "Докторе, кажи!" през 2001 г.

Образуването и отлагането на жлъчните камъни в кухината на жлъчния мехур и жлъчните пътища се обуславят от редица фактори: генетично предразположение, възраст, наднормено тегло, съдържание на серумни мазнини, застоял начин на живот, възпаления или инфекции. Нарушава се съставът на жлъчната течност, лесно се отлагат калциеви соли. Променен е съставът на жлъчни киселини в т.нар. жлъчен сгъстак, преобладават литогенните (подпомагащите камънообразуването).

Ако още в този ранен период на литогенеза (камънообразуване) се въздейства медикаментозно с т.нар. добри жлъчни киселини, представени в препарат, възможността за стапяне на жлъчните камъни е налице. Това е дълготрайна и много скъпоструваща терапия с добър, но за съжаление твърде краткотраен ефект. Щом се спре приемът, камъните отново се образуват. Това е логично, защото със стапянето на жлъчните камъни не се премахват причината и условията за тяхното ново образуване. Лигавицата на жлъчния мехур е възпалително променена, тя е огнище на бактериален растеж. Оставена в организма, тя е условие за нова литогенеза. Нарушен е калоидният стабилитет на жлъчната течност. Затова най-правилен е подходът с отстраняване на жлъчния мехур (холецистектомия). В съвременната ендоскопска хирургия това е част от безкръвните методи. Понякога при камъчета в жлъчните пътища се комбинира и с ендоскопска папилосфинктеротомия, разтрошаване и изваждане на камъчетата от жлъчните пътища през дванайсетопръстното черво.

За ендоскопската холицистектомия със или без ендоскопска папилотомия са подходящи почти всички пациенти с жлъчна литиаза.

Преценката се прави от екип от гастроентеролози и коремни хирурзи.

За премахване (стопяване) на жлъчните камъни в мехура съществуват и химически методи чрез перкутанно пунктиране (през коремната стена) и инжектиране на лизиращи (стопяващи) вещества. Ефектът е временен и само отлага другата интервенция. Манипулацията изисква високоспециализиран екип, защото са възможни усложнения.