Китайските учени разработиха нов метод на скрининг за носителите на хепатит В, който открива ранния стадий на хепатоцелуларния карцином (HCC), най-често срещаният вид първичен рак на черния дроб, предаде bulgarian.cri.cn.

Той е дело на учените от ракова болница, Китайската академия на медицинските науки и биомедицинската компания „Genetron Health". Чрез течна биопсия, която с помощта на протеинови маркери открива соматични мутации на безклетъчна ДНК, изследователите ефективно могат да идентифицират ранния стадий на хепатоцелуларния карцином с размер по-малък от 3 см.

Според Ян Хай, един от изследователите в екипа, методът е показал 100% чувствителност, 94% специфичност и 17% положителна прогнозна стойност в кохортата за валидиране, което доказва, че подходът е приложим за идентифицирането на ранния стадий на хепатоцелуларния карцином.

Екипът учени ще оптимизира този метод на скрининг чрез систематични проучвания в мултицентрове, голямо проспективно кохортно проучване, каза Ян Хай.

Очакванията са след строгата клинична валидация методът да се превърне в по-удобен, неинвазивен и стандартизиран начин за откриването на първичния рака на черния дроб.

Резултатите от изследването бяха публикувани в списание на Националната академия на науките на САЩ „Proceedings".ОСТАВИ КОМЕНТАР

*       
*