62% от леглата в специализираните болници се използват, а в частните лечебни заведения процентът е 58.3. Най-голям е излишъкът на леглата за активно лечение - 14 843 са неизползвани, както и 2 445 за рехабилитация. Тоест 25% от всички разкрити у нас
легла не се използват. В същото време има значителен дефицит на леглата за дългосрочна грижа, там недостигът е 2 989 легла. Наблюдава се недостиг и при леглата за психиатрична грижа - 508 легла или 11% от потребностите. Данните представи проф. Андрей Кехайов, президент на Югоизточно европейски медицински форум и председател на Управителния съвет на Клъстера на здравните региони по време на националната конференция „Обществено здравеопазване. Регионални и национални проблеми и възможности за решение", която се провежда в Пампорово. В нея участваха над 400 медици от България и Югоизточна Европа.

Проф. Кехайов представи анализ за състоянието на здравеопазването у нас, според който водеща причина за умиранията са болестите на органите на кръвообращението, чийто интензитет е 1 090.1 на 100 хиляди души от населението, а относителният им дял е
64.4%. Сред тях най-голяма е честотата на умиранията от мозъчно-съдови болести и исхемична болест на сърцето. На второ място са умиранията от злокачествени новообразувания.

"В здравния профил на Европейския съюз
България остава страна с най-висок показател за
обща смъртност сред страните от ЕС и на последно
по продължителност на живот", коментира Кехайов.

По думите му националният показател за обща смъртност е един път и половина по-висок от средния за ЕС. Почти половината от всички смъртни случаи в
България се дължат на поведенчески рискови
фактори, включително на тютюнопушене, нездравословно хранене, употреба на алкохол и ниска физическа активност.

Според анализа през 2022 г. се наблюдава увеличаване на заболяванията от скарлатина, коклюш, варицела, дизентерия, лаймска болест, бактериални менингити и други. Кехайов коментира, през 2022 г. има рязко увеличение на хоспитализираните болни - 2 197 743 души.