С цел да централизира и дигитализира процесите, услугите и документите в здравеопазването, държавата създаде Националната здравноинформационна система (НЗИС). Като част от НЗИС е разработено и Електронно здравно досие, което дава достъп на гражданите до тяхната пълна здравна информация и до всички електронни медицински документи, създадени в резултат на използваните от тях услуги в здравеопазването. Това съобщават от пресцентъра на Министерството на здравеопазването.

Всеки има достъп до своето Електронно здравно досие през интернет страницата my.his.bg, както и чрез мобилното приложение „еЗдраве". То е налично за iOS и Android устройства и може да бъде изтеглено безплатно от Apple Store и Google Play.

Максималната защита на медицинските и лични данни е от първостепенно значение. Ето защо достъпът до Електронното здравно досие на сайта и здравните записи, вписани в него, се осъществява посредством квалифициран електронен подпис (КЕП). За целта могат да бъдат използвани както физически устройства-носители, така и облачни електронни подписи, за които потребителят вече има активна регистрация.

Как да „сдвоим" мобилното си устройство и да ползваме „еЗдраве" през телефон?

За да се реализира т.нар. „сдвояване" на мобилно устройство, е необходимо първо да си свалите приложението „еЗдраве" от Apple Store и Google Play. След което да сложите своя КЕП в компютъра и да отидете на  сайта. От менюто „Профил" изберете „Устройства" и след това „Добави". Системата генерира еднократен и уникален QR код. Сега влезте в приложението на телефона си и го приближете към екрана на компютъра, за да сканирате QR кода и „сдвояването" ще стане мигновено. Вече имате бърз и лесен достъп до Вашите данни и тези на децата Ви. Изберете дали искате да ползвате биометрична защита за достъп до „еЗдраве".

Какво включват данните до този момент?

Мобилното приложение „еЗдраве" е създадено септември, 2022 г. и съдържащата се информация в него, датира от този период. Исторически данни в електронните ни здравни досиета все още не са въведени. На този етап от разработването на приложението, ще разполагате с данни за извършени медицински прегледи на Вас и Вашето дете/деца, направени лабораторни изследвания, издадени рецепти, направления, и медицински бележки на Вашето дете, поставени ваксини, кръводарявания и болничен престой. Информацията се базира на данни, подадени от общопрактикуващите лекари и други медицински специалисти, независимо от източника на финансиране на здравната услуга.

Какво предстои?

"Информационно обслужване" ЕАД работи върху усъвършенстване на портала и скоро в него ще могат да се виждат и други медицински бележки като: „Удостоверение за здравословното състояние на водач/кандидат шофьор за управление на МПС", „Карта за предварителен медицински преглед за започване на работа", предстоящи профилактични прегледи, информация за изтичане срок на издадено направление и на рецепти, заплащани от НЗОК и др.

Защо да си сваля „еЗдраве"?

Най-важната причина е, за да предотвратим злоупотребите с личните ни данни в сферата на здравеопазването. „еЗдраве" е направен така, че при всяка промяна в здравното Ви досие да бъдете уведомени чрез съобщение. Примерно, ако някой реши да Ви хоспитализира без Ваше знание, Вие веднага ще бъдете уведомени, че „сте настанен в болница" и може да уведомите компетентните органи за извършената злоупотреба. Това дава възможност за упражняване на граждански контрол върху процесите в здравеопазването.

С цел максимално улеснение на потребителите, целият процес по сдвояване е показан и във видеото.