Нови изисквания ще „проследяват движението“ на лекарства между болниците и от производителя до пациента. За тази възможност съобщиха управителят на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) Станимир Михайлов, директорът на Изпълнителната агенция по лекарствата (ИАЛ) Богдан Кирилов и директорът на Изпълнителната агенция „Медицински надзор“ (ИАМН) Иванка Динева по време на изслушването им в парламентарната комисия по здравеопазване. Изслушването им е по повод добилия обществена известност случай „Даная“, каза проф. Костадин Ангелов, председател на комисията.

Предвижда се подробно да бъде проследяван и описван пътят на лекарства – антихемофилни фактори за лечение на вродени коагулопатии, от една до друга болнична аптека. Верификация на лекарствата в болничната аптеки ще бъде извършвана както от изпращащата аптека, така и от аптеката, която го получава, посочи Михайлов. Неизползваните лекарства ще се връщат на предоставилото ги лечебно заведение, а приемащата болница ще бъде задължена да извърши дезактивирането на медикамента, което гарантира, че бъде предотвратена злоупотреба с лекарствата, каза Богдан Кирилов.

Динева посочи, че към момента на лечението на детето верификацията на медикамента не е била възможна, а лекарството към момента на проверката притежава само партиден, но не и индивидуален номер. По думите ѝ за спешни състояния не е било предвидено прилагането на този лекарствен продукт, но вече се предвижда такава възможност. Динева посочи още, че ще бъде обсъдено с Министерството на здравеопазването, НЗОК, ИАЛ и Българския лекарски съюз проблем с друг медикамент, който се прилага в България само при сърдечно трансплантирани пациенти, но не и за пациенти с трансплантиран бял дроб. Дълг към тези хора е и се надявам да решим този проблем, защото ако тези болни не приемат имуносупресори, ще настъпят фатални последствия за живота и здравето им и ще се обезсмисли донорството, допълни Динева.

Случаят е много тежък, каза заместник-министърът на здравеопазването Петко Стефановски. По думите му предстои преработване на Специализираната електронна система за проследяване и анализ на лекарствените продукти, а всяко лекарство ще се проследява от производителя до леглото на пациента. Трябва да направим всичко възможно, така че да не умира дете заради нормативни дупки, каза още той.

Ще бъдат преразгледани критериите за лечение на пациентите, страдащи от коагулопатии, каза подуправителят на НЗОК проф. Момчил Мавров, цитиран от БТА.

Даная почина през май 2023 г. в болница „Пирогов“. След сигнали на майката на детето Ани Стоянова, последва проверка на обстоятелствата, а след първата проверка ИАМН назначи втора проверка. След края на втората проверка от ИАМН съобщиха, че проверяващите са констатирали нарушение в две от лечебните заведения при предписването и отпускането на лекарствен продукт.