Вече е създадена организация за умъртвяването на птиците във фирма „АГРИ СС" –Ген. Тошево, където на 27 ноември БАБХ обяви огнище на птичи грип, стана ясно на заседание на Областната епизоотична комисия. Собственикът на птицефермата е предложил терен за загробване, за който се очаква одобрение. Вариант за загробването е и друго място – терен на територията на община Генерал Тошево, определен за загробване на мъртви животни. 

Заболелите и контактни птици в обекта ще бъдат умъртвени по хуманен начин, а обезвреждането на труповете ще се извърши под официален надзор, за да не се допусне разпространение на болестта.

Директорът на Областната дирекция по безопасност на храните /ОДБХ/ в Добрич д-р Стелияна Генчева съобщи, че до откриването на огнището се стига след сигнал за увеличена смъртност сред птиците от ветеринарния лекар и от собственика на обекта, а  резултатите от пробите, изпратени в лаборатория в София, са били положителни. В птицефермата се отглеждат 129 000 кокошки носачки.

Д-р Пенка Николова от ОДБХ–Добрич, уточни,  че със заповедта за обявяване на огнището са предприети и мерки за контрол. Ограничен е достъпът на външни лица до обекта и е въведен строг контрол за работещите там.

От ОДБХ-Добрич, уточниха, че около засегнатия животновъден обект са определени 3-километрова предпазна зона, в която попада гр. Генерал Тошево и 10-километрова наблюдавана зона. В нея попадат следните населени места от община Генерал Тошево: с. Снягово; с. Огражден, с. Йовково, с. Кардам, с. Чернооково, с. Писарово, с. Люляково, с. Преселенци, с. Малина, с. Петлешково, с. Присад, с. Пленимир, с. Равнец, с. Дъбовик, с. Къпиново.

Извършва се епизоотично проучване и проследяване на движенията на домашни и други птици, яйца, продукти и странични животински продукти добити от тях, фураж за птици и на транспортните средства, свързани с технологичния процес в обектите.

Това е четвъртото огнище на птичи грип в област Добрич. Първите две са в птицеферми в село Дончево, а третото във ферма за пекински патици в село Стефаново.

В обектите в село Дончево вече е приключила процедурата по умъртвяване и загробване на птиците и се извършва дезинфекция. Във фермата за пекински патици в Стефаново тече процедурата по унищожаването на близо 12 000 птици. Очаква се процесът да приключи до петък тази седмица.