Бензен може да постъпи в организма на човека по всички пътища – през дихателната система, кожата или през устата, като основният път на постъпване е дихателният. При контакт на течния бензен с кожата той може да премине през нея. Това заяви в отговор на депутатски въпрос служебният министър на здравеопазването д-р Асен Меджидиев.

Здравният министър обясни, че в организма по-голямата част от постъпилия бензен се подлага бързо на биотрансформация (метаболизиране) главно в черния дроб до различни химични производни (метаболити).

„Бензенът се елиминира главно с урината под формата на метаболити, а в значително по-малка степен непроменен с издишалия въздух. Основната част от постъпилата доза (около 80%) се елиминира от организма за 2-3 дни. При хронична експозиция бензен се натрупва в костния мозък и мастната тъкан“, посочи той, цитиран от Dariknews.

По думите му хронично отравяне с бензен може да се развие най-често при продължителна професионална експозиция по дихателен път.

Меджидиев отбеляза, че характерно за хроничната токсичност на бензена е засягането на костния мозък и подтискането на кръвотворната му функция (миелотоксичен ефект).

„Бензен е известен канцероген за човека (може да предизвика остра миелолевкоза при хора – злокачествено заболяване на костния мозък, засягащо кръвотворната система). Счита се, че миелотоксичният и канцерогенният ефект се дължат на някои силно реактивоспособни метаболити, които се свързват с белтъци и нуклеинови киселини в костния мозък“, подчерта той и добави, че бензенът е органичен разтворител и подобно на други химични съединения с подобни свойства може да предизвика токсични ефекти върху периферната и централната нервна система, черния дроб, сърцето и др.