Обществената поръчка за покупката на 6 медицински хеликоптера е прекратена от Министерството на здравеопазването, тъй като единственият кандидат – италианската компания "Леонардо" - е дала по-висока оферта от максимално допустимата.

Компанията "Леонардо" е предложила обща цена от 123 363 956 лв. без ДДС, докато определената от МЗ максимална цена е 102 589 827 лв. без ДДС.

Въз основа на това комисията по обществената поръчка предлага на ръководството на министерството тя да бъде прекратена. На 23 ноември с решение, подписано от зам.-министъра на здравеопазването Тома Томов, поръчката е прекратена на основание описаните от комисията мотиви, а именно: че единственият кандидат е предложил по-висока от максимално допустимата цена.

Пред Mediapool запознати с процедурата коментираха, че е имало възражения от други производители, които са искали да се коригират част от техническите изисквания, за да бъдат изпълними. Техническата спецификация е съдържала завишени изисквания, но на ниска цена, което е направило условията неизпълними.

Тази ситуация не е прецедент. Редовно поръчки за специално оборудване се провалят заради сбъркани финансови разчети и нереалистични технически изисквания.

Обществената поръчка за покупката на шестте медицински хеликоптера беше обявена през юли тази година при редовното правителство на Кирил Петков, за което изграждането на система за спешна медицински помощ по въздух беше приоритет. Прекратяването на поръчката съществено ще забави изпълнението на проекта, който е залегнал и в Националния план за възстановяване и устойчивост.

Първоначалният график на доставките предвиждаше до 01.09.2023 г. да бъде доставено общото оборудване за всички хеликоптери, а до 01.12.2023 г. да бъде извършена доставката на първия хеликоптер.

В момента България е единствената страна в Европейския съюз, която няма медицински хеликоптери, необходими при ситуации, изискващи бърз транспорт на пострадали и медицински екипи от и до трудно достъпни районни или медицински доставки на кръв, органи, лекарства и т.н. В момента за тези цели се ползват военни самолети и хеликоптери, които не са приспособени специално за медицински цели.