Хората, които са по-активни вечер, показват намалена чувствителност към инсулина и изгарят повече въглехидрати, отколкото мазнини

Ако предпочитате да вършите основната част от работата си късно следобед и вечер, може да сте в по-голям риск от диабет, затлъстяване и сърдечносъдови проблеми.

Разделянето на хората на сови и чучулиги е израз на тяхната нагласа за активност - вечер или сутрин. Зад предпочитанието стои нещо повече от навик. Намесват се и чисто биологични зависимости, които са предмет на науката хронобиология. С тях е свързано предупреждението на ново проучване, публикувано в международния журнал по експериментална психология.

Проведената поредица от изследвания показва кои източници на енергия използват телата на двата типа хора. Чрез сравняване на данните учените установяват, че совите са по-рискова група за метаболитни и сърдечни проблеми. По-точно за развитие на дибет и кардиоваскуларни заболявания.

Телата на “нощните птици” не изгарят мазнините толкова ефективно, колкото е при хората с нагласа да стават рано и да са активни от сутринта.

Тези, които се будят късно и остават будни до малките часове, обикновено не изразходват толкова много енергия и излишната под форма на мазнини се трупа в телата им. А отдавна е доказано, че складираната наднормена мазнина увеличава рисковете от диабет и сърдечни заболявания.

Екипът учени от щатския Унивеситет Рутгерс, Ню Джърси, разделя две групи пълни хора на средна възраст на чучулиги и сови според отговорите за навиците за сън и активност. Проследяват живота им в продължение на седмица. Паралелно тестват избора на тялото им за “гориво” в покой и при упражнения с умерена или висока интензивност на бягаща пътека.

Горивото за работата на организма идва от храната, а посредник в процеса е инсулинът.

Предпочитан и по-лесен източник на енергия за тялото са въглехидратите. Тяхното усвояване е метаболитно по-просто. Но тялото може да използва за целта и мазнините, като ги трансформира. При излишно много енергия от приетатата храна тя се складира като мазнини. А за “стопяването” на ненужното тялото трябва да полага големи усилия в условия на дефицит на енергия и чрез спорт.

Чучулигите се оказват по-чувствителни към нивата на инсулин и изгарят повече мазнини от совите, докато са в покой и по време на упражнения. Активните вечер хора показват намалена чувствителност към инсулина и изгарят повече въглехидрати, отколкото мазнини като източник на енергия.

Не е ясно защо има разлики в метаболизма между ранобудните и спящите до късно. Възможно обяснение е, че совите излизат от еволюционно заложения от зората на човечеството ритъм активност - сън в зависимост от слънчевата светлина.

Причините за отклонението са различни, но водещата е професията и ритъмът, който тя налага.