Шанс за живот след прилагането за първи път в България на авангарден подход за ендоваскуларно лечение дадоха съдовите хирурзи от УМБАЛ "Софиямед" на 73 годишен мъж, съобщават от болницата.

Пациентът постъпва в лечебното заведение по повод голяма аневризма /разширение/ на коремната аорта, открита случайно след ехографско изследване. Специалистите коментират, че без оказване на високоспециализирана помощ състоянието му е животозастрашаващо, защото може да доведе до руптура /разкъсване/ на аортата и масивно кървене в корема. След извършения скенер, екипът на Клиниката по съдова хирургия, оглавявана от д-р Димитър Николов, анализира възможностите за лечение на пациента.

"Сложността в конкретния случай се определя не само от размера на аневризмата, която е близо 7 см в диаметър и носи много висок риск от руптура, но до голяма степен и от факта, че разширението на аортата започва от нивото на отделяне на горната мезентериална артерия, а бъбречните артерии излизат от самата аневризма. Една отворена операция би била изключително рискована заради анатомичните особености и редицата придружаващи заболявания на пациента: той е с бъбречна недостатъчност, прекарал е мозъчен инсулт и е претърпял коремна операция по повод дифузен перитонит в миналото. От друга страна стандартна миниинвазивна ендоваскуларна процедура също не е възможна в неговия случай заради разположението на аневризмата“, коментира д-р Николов.

Рискът от руптура при аневризми с подобни размери е 20-30 на сто в рамките на една година. Състоянието, което може да протече дори без болка, представлява една „бомба със закъснител“. Затова екипът взема решение за приложението на авангарден подход за ендоваскуларно лечение чрез модифицирането на ендографт – вид ендопротеза, която се използва при миниинвазивното лечение на аневризми. Те правят допълнителни отвори /фенестрации/ в нея, така че аневризмата да бъде добре изолирана, като в същото време се запази кръвотока в излизащите от нея жизнено важни съдове.

"Ендографтът представлява вътресъдова протеза с метален скелет, която се имплантира с малък достъп през бедрените артерии под рентгенов контрол и се разгъва в аневризмата. По този начин отслабената стена на аортата остава изолирана от високото артериално налягане и така се предотвратява руптурата й", обяснява д-р Николов.

В миниинвазивната интервенция участват 3-ма съдови хирурзи, а нейната продължителност е близо 4 часа. Още на следващия ден пациентът е на крака и е изписан 3 дни след процедурата в много добро общо състояние.

"Използваният от екипа ни метод на "модифициран от лекаря ендографт" /physician modified endograft-PMEG/ се прилага за първи път в България. В Европа и САЩ колегите от години разполагат с фенестрирани ендографтове, които се произвеждат по поръчка за конкретния пациент, което води до доста висока себестойност и отнема около 2 месеца за производство и доставка. Модифицирането на стандартни графтове непосредствено преди имплантацията се практикува от много опитни екипи, предимно в ситуации на спешност. В нашата страна няма изградени мрежи за доставка на фенестрирани ендопротези поради високата им цена и липса на реимбурсация. В конкретния случай за пациента нямаше друго подходящо решение, което ни накара да приемем това техническо предизвикателство. Добрият краен резултат ни обнадеждава, че и в бъдеще можем да прилагаме метода в подобни ситуации при пациенти, които доскоро нямаха никаква алтернатива“, уточнява д-р Николов.