Психолози да работят с тежко болни пациенти и да бъдат назначени в пет градски болници в София. Това се предвижда в нов проект на Столичния общински съвет, който трябва да бъде гласуван на следващото заседание на съветниците.

"Психологическата подкрепа за тежки онкологични заболявания е един изключително голям проблем", каза д-р Антон Койчев, председател на здравната комисия в СОС. Той обясни още, че идеята е част от Европейския антираков план, който Столична община е приела и започва да прилага.

В доклада е предвидено да бъдат назначени психолози като щатни служители в пет здравни заведения - Първа, Втора, Четвърта и пета градска болница, както и в комплексния онкологичен център.

Посочва се, че ако предложението бъде прието, на петте центъра ще бъде възложено да "предоставят
психологическа помощ като форма на палиативна грижа и грижа за тежко болни пациенти и техните близки, за период от 6 месеца, по график, всеки работен ден по 4 часа". За целта са предвидени 25 000 лева с ДДС от бюджета за здравеопазване на общината. От своя страна пък шефовете на болниците ще трябва да представят отчет за свършената работа пред съветниците до две седмици след изтичането на 6-месечния срок.

"Това е световна практика. Тя ни е препоръчана от пациентските организации. Вече функционира в някои частни болници и нашата амбиция е общинските болници да не изостават от тази тенденция, защото шокът за близките е голям, но възможността специалисти да помогнат с грижа е много важна. Надяваме се от 1 ноември услугата да бъде достъпна в големите градски болници", каза председателят на СОС Георги Георгиев.