Общото събрание на Сдружението на общинските болници, което се проведе в Казанлък и избра нов Управителен съвет, ни възложи да проведем среща в здравното министерство, за да бъдат оправени неразбориите около заплащането на медицинския персонал в лечебните заведения.

Това каза пред "24 часа" новият стар председатал на сдружението д-р Неделчо Тотев, директор на болницата в Чирпан, който бе преизбран на поста.

В момента в сдружението членуват 32 общински болници, които са платили членския си внос до 31 януари т.г., могат да бъдат приети и нови.

Проблемът е в това, че след премахването на извънредното положение, наложено от ковида, отпаднаха допълнителните възнаграждения за лекари, сестри и санитари - съответно 600, 300 и 100 лева. Отделно за болниците, в които няма инфекциозни отделения, вече не са заплащат и добавките за лечението на ковид по 1000 лева, тъй като в общинските болници без такива отделения вече не лекуват заразата.

Всичко това ограничи възможностите ни за формирането на фонд "Работна заплата" и възнагражденията на персонала ще бъдат намалени, опасява се той, и много хора може да напуснат, обясни д-р Тотев,

В същото време с анекс към рамковия договор с НЗОК от шефовете на общински болници, и не само, като към работодатели, се изисква да осигурят основни заплати от 2100 лева за лекари, 1550 лева за медицински сестри и по 910 лева за санитари, за да получат средното увеличение от 25 процента на клиничните пътеки.

Нещо, което на практика е невъзможно, защото така възнагражденията трябва да се вдигнат два пъти, а пари няма. Още повече, че все още пациентите не са изгубили страха си от ковид и избягват да лекуват другите си заболявания и трудно достигаме дори лимитите си, обясни още д-р Тотев.

Според него, ако този анекс не се промени, е заплашено съществуването не само на много общински, но и на много по-големи държавни и частни болници.

Като успех от миналата година на сдружението д-р Неделчо Тотев отчита, че са успели да вдигнат забраната над управителите на болници да работят и като лекари. Това е важно за малките общински болници, в които и без това докторите не достигат.