Здравните дейности при новородени до 14 дни след родилното ще се покриват от НЗОК след промяната в Наредба № 9 от 2019 г. 

Въвежда се пакет за здравни грижи в дома на бебето за 14-те дни след изписването. Целта е да се подобри здравната култура на полагащите грижи за него. Дейностите ще се изпълняват от тях или от сестри, акушерки или асистенти в амбулаторията на личния му лекар.

Премахва се и забраната да се слага обща упойка от зъболекар на хора над 18 г. с психични болести. Тя ще се поставя след преглед от психиатър. 

С друга промяна се допълва Наредба № 26 от 2007 г. за акушерска помощ на неосигурени жени и за изследвания на деца и бременни. Задължава се лекарят, установил бременността, да даде направление за оценка на риска бебето да е с хромозомни болести, спина бифида, аненцефалия и дефекти на коремната стена.  Целта е да се избегне раждане на дете с увреждания.