Ако е в обичайни количества, кофеинът в черната напитка има неутрален ефект и сам по себе си не променя честотата на пристъпи на предсърдно мъждене и прогнозата, свързана с него, коментира нови медицински насоки кардиологът проф. Арман Постаджиян

Американският колеж по кардиология и Американската кардиологична асоциация публикуваха в сп. Circulation нови насоки за диагностициране и лечение на предсърдното мъждене.

Сред подробните съвети за ролята на навиците и начина на живот екипът включва конкретни доказателства, че кофеинът не е проблемът.

Така след години на дискусии в професионалните среди се дава отговор на най-често задавания въпрос на хората, които за първи път чуват диагнозата предсърдно мъждене.

И той обикновено е различен от очакваната от пациентите забрана да пият кафе заради съдържащия се в него кофеин.

В документа обаче се цитират проучванията, които “като цяло са установили, че кофеинът, консумиран в обичайни количества, или не е свързан с повишен риск, или представлява намален риск от свързано със сърдечносъдов инцидент предсърдно мъждене”.

Въпреки това опитът на кардиолозите по цял свят показва, че пациентите често съобщават за усещания за предсърдно мъждене след кафе, независимо че няма доказателства за подобен ефект. Все пак проучванията не могат да изключат възможността за нетипични връзки на индивидуално ниво между кофеина и специфичната аритмия, уточняват кардиолозите.

По последни данни за около 1 милиард души денят все едно не е започнал, ако не са изпили първото си кафе за деня. 

В Европа ароматното зърно стъпва през XVI век и първоначално кафето е определяно като сатанинска напитка, която духовенството искало да забрани.

За щастие, папа Климент VIII опитва кафе и според легендата се произнася, че то не е от дявола, а е просто вкусно. С тази благословия в цяла Европа започват да никнат кафенета.

Според потребителско проучване, проведено от Института за научна информация за кафето (ISIC), днес 67% от европейците не могат да си представят живота без чашата кафе. Но 42% смятат, че напитката увеличава риска от сърдечносъдови заболявания. В България кафе пият около 85% от хората.

Предложихме новите американски насоки за предсърдното мъждене за коментар от проф. д-р Арман Постаджиян, специалист по кардиология и по вътрешни болести с практика в областта на неинвазивната и инвазивната кардиология. Той е началник на отделение по кардиология към Клиниката по кардиология на Университетската многопрофилна болница за активно лечение “Света Анна”, известна и като Окръжна болница, заместник-декан на Медицинския факултет към Медицински университет - София. Председател е на Българската лига по хипертония.

Коментарът на проф. Арман Постаджиян:

Предсърдното мъждене представлява най-честата аритмия в световен мащаб. Свързана е със състояние, при което сърцето загубва възможност да поддържа нормален, регулярен сърдечен ритъм. Най-честите симптоми, свързани с появата на тази аритмия, са усещане на ускорена сърдечна дейност и неравномерност в пулса.

При придружаващо сърдечносъдово заболяване подобни симптоми могат да провокират от своя страна недостиг на въздух, болка в гърдите, пресинкоп и синкоп. Разбира се, степента на изява на симптомите не е еднаква – много често хора, които са на терапия с определени класове медикаменти, които забавят сърдечния пулс, може да нямат никакви или да имат минимални симптоми, свързани с предсърдното мъждене.

Появата на този вид аритмия сериозно променя сърдечносъдовата прогноза. Пациентите с предсърдно мъждене са с неколкократно повишен риск от исхемичен мозъчен инсулт, при тях по-често се установяват и асимптомни лезии в бялото мозъчно вещество, което обяснява и наблюдаваната връзка с деменция в напреднала възраст.

Болшинството от тези неблагоприятни последствия могат да бъдат предотвратени с адекватна детекция на аритмията, лечение на провокиращите фактори и придружаващи заболявания, определяне на риска от емболични инциденти и адекватна антикоагулация, модулиране на т.нар. електрически субстрат на аритмията и редица други. Навременност и упоритост са ключовите думи при предприемане на конкретни действия.