Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) дава възможност чрез нова електронна услуга здравноосигурените лица да проверяват статуса на издадените им по електронен път „Протокол за предписване на лекарства, заплащани от НЗОК/РЗОК“ (е-протокол). Това съобщават от НЗОК на сайта си.  Пациентите ще могат да проверят номера на протокола, датата на протокола, вида на документа и неговата валидност, както и допълнителна информация, свързана с процеса на разглеждане и одобряване на протокола и причините за отхвърляне, в случай че протоколът е отказан за одобрение. Справките се осъществяват чрез идентификатор на пациента и национален референтен номер на е-протокола, предаде БТА.

Нова е-услуга е осъществена от „Информационно обслужване“ АД и е достъпна на сайта на НЗОК, рубрика „Е-услуги на НЗОК“, „Справка за статуса на Е-протокол“.

Процесът по издаване на електронни протоколи за скъпоструващо домашно лечение започна на 24 февруари 2023 г. Е-протоколите заместиха използваните хартиени протоколи за отпускане на медикаменти за скъпоструващо домашно лечение, като целта беше улесняване на пациентите и лекарите. Чрез въвеждане на е-протоколи отпада задължението на пациентите да посещават Районната здравноосигурителна каса и да представят медицинска документация за заверка на протокол. Отпадна и ангажиментът на пациентите да съхраняват и да предоставят в аптеката хартиените протоколи при получаване на изписаните им медикаменти.