От утре, 1 февруари 2024 г. започва прилагането на безплатни ваксини срещу пневмококи, предназначени за хора на и над 65-годишна възраст. Това съобщават на специализирания сайт "Плюс мен" на Министерството на здравеопазването. Ваксините са осигурени в рамките на Националната програма за подобряване на ваксинопрофилактиката на сезонния грип и пневмококовите инфекции при лица на и над 65 г. Безплатна ваксинация могат да получат лицата на и над 65 г., вписани в пациентските листи на общопрактикуващите лекари. За тази година са осигурени ваксини за имунизация на до 5% от подлежащите лица.

Като приоритетни групи за 2024 г. са определени хората, страдащи от хронични белодробни болести (хронична обструктивна белодробна болест, тежка астма, бронхиектазии с чести екзацербации, белодробна фиброза с различна етиология, клинично изявена хронична дихателна недостатъчност) и от сърдечно-съдови болести (хронична сърдечна недостатъчност, вродени сърдечни малформации, придобити умерени и високостепенни клапни заболявания, кардиомиопатии, преживян миокарден инфаркт и др). Преценката ще се извършва от личния лекар.

Пневмококовите инфекции са сред основните причини за заболяемост и смъртност в света при хората на и над 65 г. Най-голямо е въздействието им при възрастните, при които пневмококовата пневмония е най-честата изява на пневмококова болест. Придружаващите хронични белодробни и сърдечносъдови заболявания при лицата над 65 г. повишават риска от инвазивна пневмококова болест от три до шест пъти. Вирусните инфекции на горните дихателни пътища, включително грипът, са фактор, благоприятстващ възникването на пневмококови инфекции, като за това допринася и увеличаването на резистентните към антибиотици пневмококи.

За тази година са осигурени над 74 хиляди дози от ваксината.