Министерският съвет прие постановление за одобряване на допълнителни средства по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2023 г. в размер на 3 148 230 лв., съобщиха от пресслужбата на правителството. С тях ще бъде предоставен трансфер за дофинансиране на сключен договор за доставка на хеликоптери по инвестиция С l2.I4 „Изграждане на система за оказване на спешна медицинска помощ по въздуха”, част от националния План за възстановяване и устойчивост. 

Средствата се осигуряват за сметка на предвидените разходи по централния бюджет за тази година. С осигуряването им ще се даде възможност за успешното изграждане на системата за оказване на спешна медицинска помощ по въздуха на територията на страната.

С друго постановление на правителството са одобрени допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2023 г. в размер до 2 000 000 лв. за сметка на предвидените разходи по централния бюджет. Осигуряването на тези средства ще даде възможност за увеличение на стойността, която Центърът за асистирана репродукция заплаща за дейности по асистирана репродукция при хора с безплодие, лечимо преди всичко с методите на асистирани репродуктивни техники.

Какво още реши кабинетът днес вижте тук.