В мотивите министър Христо Хинков посочва, че основание за нея дава измененията в Закона за здравето, с което заболяването се премахва от списъка на острите заразни болести, при които заболели от него и заразоносители подлежат на задължителна изолация.

 Самоизилацията на болни в случай, че не е разпоредена такава със заповед на здравния министър по предложение на главния здравен инспектор, следва да бъде до 14 дни в зависимост от състоянието на пациента.

 Карантината на неговите близки и контактни лица също се прилага само след такова разпореждане. От МЗ уточниха, че на базата на проучвания през предходните години е установено, че средното време за отделяне на вирус е 8 дни след появата на първите симптоми, като при 5% от хората периодът е удължен до 14-15 дни.

 Като отделен раздел в проекта на наредба е регламентирано функционирането на Националната информационна система за борба с COVID-19, като част от Националната здравноинформационна система. Описано е нейното съдържание, както и лицата, които са задължени да вписват информация в него. 

 Целта й е да осигурява информация за всички потвърдени случаи на КОВИД-19 и за направените ваксинации. На тази база ще се изготвя оценка на съществуващия епидемичен риск от разпространението коронавирусната инфекция в страната.