Болничният с 10 лв. по-нисък, но държавата платила с 50 млн. лв. повече

След отшумяването на COVID-19 българите боледуват по-често, но по-кратко. А най-честата причина е вирусна инфекция. Това показва анализ на НОИ.

Причината е, че от вирусна инфекция боледуваме средно 5 дни, докато коронавирусът ни оставя вкъщи по 11 дни

Запазва се тенденцията работещите българи да ползват болнични средно два и половина пъти в годината. През миналата година най-чести са били тези между 4 и 7 дни, а през най-тежката година на пандемията - 2021-а, масово се изписваха от 8 до 14 дни. Това е довело до спад на дните с 289 527. През 2021 г. хората са били 18 975 092 дни в неработоспособност, а година по-късно дните са 18 865 569. (Виж в инфографиката от какво боледуваме най-често.)

Средната изплатена сума на един болничен лист през миналата година е бил 330 лв., което е с 10 лв. по-малко от 2021 г.

Причината е, че болничните през миналата година са били по-кратки и с по-малко работни дни в сравнение с 2021 г., когато у нас имаше няколко силни вълни на коронавируса. В същото време общата сума на обезщетенията е нараснала с 50 млн. лв. и е стигнала малко над 847 млн. лв.

“Нарастване се наблюдава и в броя на болничните листове, по които има плащане от ДОО. През 2021 г. те са били 2 346 099, година по-късно броят им достига 2 573 209, което е с 227 110 повече”, съобщават от НОИ.

Всеки трети болничен е издаден в София, но това е логична тенденция заради големината на столицата. На второ място е Пловдив, където са постъпили 278 619, или 10,9% от болничните листове. Най-малко са тези болнични листове в Търговище (23 659), Силистра (22 169) и Видин (13 634).

Най-често са боледували хората на 53 г., но най-високото средно обезщетение на ден от 47,36 лв. е за 46-годишните.

41 чужденци са ползвали болнични

през миналата година. Те са получили 30 011 лв. за 528 дни, или по 56,84 лв. на ден.

1 222 140 са болничните от лични лекари. За зъболекар пък са 3 601 828 лв. за 78 хил. дни.

415 280 родители са били в болнични, за да гледат деца или роднини. Осигурителният институт е платил 100 435 074 лв. за тези обезщетения. Средната продължителност на този вид болнични е пет дни.

По-често грижите за боледуващото дете се поемат от майките, като 151 731 мъже са ползвали болнични за грижа за близък.

От НОИ припомнят, че първите три дни от временната неработоспособност поради общо заболяване са за сметка на шефа. Той плаща 70% от среднодневното брутно възнаграждение за месеца. След третия ден плащането се поема от НОИ. Размерът вече е 80% от среднодневното брутно трудово възнаграждение за периода от 18 календарни месеца.