Министерството на здравеопазването набира кандидати за включване в обучителен курс „Оказване на спешна медицинска помощ по въздух“, това съобщиха от ведомството.

Лекарите и медицинските сестри, преминали обучението, ще бъдат включени в дежурства в базите летище „Враждебна“ – София и летище „Долна Митрополия“ – гр. Долна Митрополия. Обученията ще се извършват в Центъра за професионално обучение към Военномедицинска академия – гр. София.

От МЗ посочиха и изискванията към кандидатите. Те са: лекари с придобита специалност „Анестезиология и реанимация“ или „Анестезиология и интензивно лечение“; лекари с придобита специалност „Спешна медицина“ и стаж по специалността минимум 5 години; лекари-специализанти IV курс по специалност „Анестезиология и интензивно лечение“; медицински сестри – с опит минимум 3 години в структура по реанимация и интензивно лечение.

Едно от изискванията е кандидатите да владеят английски език.

Документите се подават в Центъра за административно обслужване на Министерството на здравеопазването или електронен адрес: Bbotev@mh.government.bg. Срокът за подаване на документи е до 21.04.2023 г., вкл.

Одобрените по документи кандидати ще преминат медицински преглед и тест за физическа годност в Катедрата по авиационна медицина на Военномедицинска академия. След одобрение ще могат да се включат в обучителния курс за оказване на спешна медицинска помощ по въздух. Продължителността на обученията ще бъде 15 дни, като се очаква същите да започнат в началото на май.