Световноизвестният ортопед проф. д-р Хайнц Рьотингер ще е удостоен с почетното звание „Доктор хонорис кауза“ в Медицинския университет – София.  Проф. Рьотингер е водещ ортопед, работещ в областта на ставното ендопротезиране. Има редица иновации, нововъведения и множество публикации по проблемите на ендопротезирането.

Безвъзмездно проф. Рьотингер предава своя опит на българските специалисти по ортопедия и травматология. Посещавал е България над 10 пъти и е обучил повече от 200 български специалисти с интереси в ставното протезиране, в техниката на миниинвазивно протезиране. Досега съвместно с Катедрата по ортопедия и травматология проф. Рьотингер е провел 7 обучителни курса за повишаване на квалификацията на нашите колеги. Двама асистенти от Катедрата са били на специализация в ръководената от него Клиника по ортопедия към Хирургична клиника Мюнхен. Съвместни научни разработки на български специалисти и проф. Рьотингер са отразени в общи публикации по проблемите на комплексното ставно протезиране.

Проф. д-р Хайнц Рьотингер завежда Клиниката по ендопротезиране в Chirurgisches Klinikum München, университетска база на Ludwig Maximilian University Munich, Германия. През 2004 г. проф. Рьотингер публикува собствен метод за ендопротезиране на тазобедрената става, известен като миниинвазивна техника на Röttinger. Тази процедура предизвиква огромен интерес в ортопедичната общност и създава нови стандарти в артропластиката на тазобедренатата става. Неговите лекции се радват на изключително внимание във всяка една държава. Проф. Рьотингер ръководи и участва в множество образователни курсове и симпозиуми по света. Автор и съавтор е на ортопедични монографии и учебници.

Церемонията по връчването на званието на проф. Рьотингер ще се състои на 14 март (вторник) 2023 г., от 11:00 ч. в Аула „Максима“ на УМБАЛ „Проф. д-р Александър Чирков“, на бул. „Пенчо Славейков“ №52А.