Кодовете върху етикетите на плодовете не могат да бъдат в полза на потребителите, защото те са насочени единствено към търговците.Това обясни проф. Цвета Георгиева, ръководител на Център за изпитвания „Здраве“ към НЦОЗА.

„Първо трябва да обясним какво представлява този код. Той е създаден за търсене на цена и обикновено се използва от търговците на едро и в хранителните магазини. Кодовете са в серия от 3000 до 4000 – в нашия случай имаме 4011", обясни проф. Цвета Георгиева, ръководител на Център за изпитвания „Здраве“ към НЦОЗА пред бТВ.

"Първо трябва да отбележим, че това е една доброволна стандартизация. Когато продуктът е органичен, се очаква пред този код да има 9. Мислено е да има код с 8, но той така и не се е осъществил, защото производителите на ГМО не са искали да отбелязват своите продукти“, обяснява още проф. Георгиева.

Според нея няма как да се разбере дали дадени хранителни продукти са ГМО по някакви външни белези. Това става единствено в лаборатория, като процесът е доста дълъг.

„Ако има наличие на генномодифициран продукт от 0,9% нагоре, трябва да се постави етикет с модификацията. Има европейски правила за етикетирането – в два европейски регламента и в един закон в България“, обясни още проф. Георгиева.

Тя е категорична, че кодовете върху етикетите на плодовете не могат да бъдат в полза на потребителите, защото те са насочени единствено към търговците.