Гъвкаво работно време и двойно повече отпуск за родители са мерките, които ще повишат раждаемостта. Това сочат резултати от проучване на "Кантар" (Kantar), представени от Българската асоциация по семейно планиране и сексуално здраве (БАСП).

Проучването е проведено през август 2022 г., сред извадка от 836 души от пълнолетното население и анализира мерките, които биха повлияли позитивно на раждаемостта, съобщиха от Асоциацията.

Анализът на проучването идва след представяне на резултатите от националното преброяване, изнесени през октомври 2022 г. Те показват, че населението на България е намаляло с 844 000 души. Само за последното десетилетие 344 000 българи са напуснали страната, а отрицателният естествен прираст (раждания и смъртни случаи) е минус близо 501 хиляди, предава БТА.

Участниците в проучването дават своето мнение по скала от 1 до 7, където 1 е "категорично не одобрявам", а 7 е "силно одобрявам". Запитани какви мерки, насочени към повишаване на раждаемостта биха одобрили, въвеждането на гъвкаво работно време за родители с малки деца получава най-висока подкрепа. На второ място се нарежда удвояване на платения отпуск на родител с дете до 12-годишна възраст.

Високо в скалата на одобрението стои и увеличаване на месечните надбавки за деца, ходещи на училище, както и това държавата да погасява една трета от ипотечния заем при първо дете, като погасената сума да се увеличава с всяко следващо дете.

Данните в проучването показват също, че българите твърдо не подкрепят въвеждането на потенциални "наказателни" политики по отношение на раждаемостта. Сред тях са въвеждането на ергенски данък от 10 на сто за хора над 21 години без деца (с едва 3.10 средна стойност на подкрепа); забрана на абортите или ограничаване на достъпа, производството и вноса на контрацептивни средства. Подобни санкции като цяло се разглеждат като несъвместими със съвремието и с висок потенциал за негативен социален ефект.

Относно това кои съществуващи в момента законови разпоредби трябва да се разширят, отпускът по майчинство с 90 на сто от трудовото възнаграждение през първата и 710 лв. обезщетение през втората година бе определен като най-значима такава мярка, следвана от данъчните облекчения на личните доходи за 1-во, 2-ро и 3-то дете, и данъчното облекчение за намаляване на лихвите на ипотека за родители до 35 г.

На въпроса как младите двойки с деца и бъдещите родители да осъществят репродуктивните си планове в България, а не другаде, на първо място българите посочват осигуряване на високи доходи/добро заплащане, а на второ – инвестиции в условията за живот, инфраструктура и транспорт. На трето място излизат по-високи детски надбавки, след което се нареждат осигуряване на жилища и ипотечни кредити - безлихвени или с ниски лихви, повече и безплатни детски ясли и градини, инвестиции в качествено образование, повече социални придобивки, помощи. Следват работа - сигурна, по специалността, с платени осигуровки, финансови, данъчни облекчения и стимули, последвани от по-добро и достъпно здравеопазване, сигурност, спазване на закона и борба с корупцията и наличие на повече паркове, детски площадки и места за отдих.