Млякото е важен източник на протеини и калций за човешкото тяло. В сравнение с България, пиенето на мляко като хранителен навик в Китай е популяризирано само през последните десетилетия. Въпреки това, млякото бързо се превърна в необходимост на китайската трапеза. В малка чаша мляко можете да видите историята на развитието на китайската млечна промишленост.