Здравната комисия в Столичния общински съвет одобри откриването на два нови социални центъра в столицата - Център за обществена подкрепа и Дневен център за пълнолетни лица с увреждания.

"Центърът за обществена подкрепа, който искаме да разкрием с Ваше съдействие всъщност е продължение на една социална услуга, която пет години се предлага на територията на Столична община - Зона Закрила. Искаме да дадем устойчивост на тази социална услуга. Там ще продължат да се предлагат услуги за деца и жени, претърпели насилие, информиране и консултиране, оказване на психологическа помощ и съдействие на жените и децата, пострадали от насилие, и най-вече консултантски услуги. Това обясни директорът на дирекция "Социални услуги за деца и възрастни" към общината Минка Йовчева.

Ако решението бъде прието, ще бъде обявен конкурс за предоставяне на социалната услуга. Капацитетът на центъра е 80 души, а предвидения персонал - не по-малко от 11,5 щатни бройки, в това число психолози за работа с деца и родители и социални работници.

Пред нас е едно предизвикателство за разкриване на първия по рода си дневен център за подкрепа на лица, които имат зависимости към психоактивни вещества и алкохол. Казвам предизвикателство, защото това е една ниша, на която ние до този момент не бяхме акцентирали, но в последно време това е голям проблем и хората имат нужда от подкрепа, въпреки техните зависимости. Имаме индикации за НПО, които предлагат добра консултация и подкрепа и разполагат с добра материална база, която вече работи, обясни Йовчева. 

Капацитетът на центъра е 30 места, а предвидените работници са осем. За него също предстои обявяване на конкурс.

И двата центъра бяха одобрени единодушно от съветниците днес по време на стотното заседание на здравната комисия. Предстои утре те да бъдат подложени на гласуване от СОС.