По нова формула ще става събирането на болести - към процентите на тази, която дава най-голяма инвалидизация, ще се прибавят 20% от сбора на всички останали увреждания

ТЕЛК до живот ще се дава за още 31 заболявания и хората няма да се разкарват за преосвидетелстване на всеки 3 г. Това предвиждат публикуваните промени за изменение на Наредбата за медицинската експертиза на работоспособността.

С тях ще бъде разширен обхватът на заболяванията и състоянията, за които се определя пожизнено трайна неработоспособност. Тази възможност бе дадена за първи път с промените, направени през 2021 г. от тогавашния служебен здравен министър Стойчо Кацаров.

Над 110 заболявания вече дават възможност на хората да се освидетелстват пожизнено. Това са състояния, при които увредата на болните се преценява като трайна и необратима.

Предлага се при много честите и тежки епилептични пристъпи да се добавят пожизнен срок на инвалидност и чужда помощ. Пожизнен ТЕЛК ще се дава и за тежка степен на множествена склероза. В тази група попадат и аутистични разстройства при лица, навършили 16 г. в тежка и много тежка форма - 80 и 100%.

Такъв се предлага и при ектопия на пикочен мехур със 100% (оценката важи преди и след оперативно лечение), както и при болести, свързани с карцином на щитовидната жлеза и преживяемост след петата година. Пожизнено решение ще има вече и при захарен диабет тип 2 с две и повече от две усложнения - 50 и 60%.

Освен това събирането на болести за ТЕЛК да се прави по нова формула. Както “24 часа” писа, най-голям процент ще се дава и занапред за най-тежкото увреждане, но към него ще се прибавят 20% от сбора на процентите на останалите увреждания.

Сегашната формула е от 2018 г. Основният процент се дава на най-тежкото увреждане, но събирането на болести е възможно само ако човекът има поне 2 заболявания, които дават над 50% инвалидност. Тогава към процентите на заболяването с най-висока степен се прибавят 20% от сбора на всички съпътстващи.

Друга важна промяна е, че хората с психични заболявания вече ще имат право на чужда помощ, дори и при неработоспособност под 90%. Към момента право на нея имат само тези с над 90% увреждане, изключение се прави за децата. Сега се предлага изключението да важи и за възрастни с психични заболявания, като ще зависи от загубата на базисни социални и ключови умения, водещи до невъзможност за съществуване без контрол.

Завишават се и някои проценти в ТЕЛК решенията. При сърдечносъдовите заболявания степен на увреждане вече ще се полага и след първата година от прекаран инфаркт на миокарда без хемодинамични нарушения и без усложнения (50%). Сега се дават 80% само в първата година. Завишават се и процентите при сърдечна недостатъчност и при вродени сърдечни малформации.

При сърдечни вмешателства също има нова хипотеза - за пръв път се дават 50% при оперираните с клапно протезиране или с аорто-коронарен байпас без хемодинамични нарушения.

Има и завишаване на проценти при децата, претърпели операции.

При определянето на слухова загуба се предлага изцяло нова класификация според последните стандарти на световната здравна организация. Сега при загуба на слух с пожизнен ТЕЛК имаше само 2 степени на тежест, а занапред се прецизират в три и се завишават. При пълна загуба на слуха процентите остават 91.

В почти всички раздели се допълва периодът спрямо давността от оперативната интервенция или резултата от хистологичното изследване на злокачествено заболяване, с пожизнен срок на инвалидността.

Предлага се повишаване на процента при малигнен тумор на панкреаса от 80 на 91.

При тежката степен на криво краче след едногодишна възраст на детето се предлага повишаване на процентите, съответно за едното стъпало - от 30 на 50, а за две - от 50 на 71.

Със същите промени се регламентира правото на болничен на родителя за върнато от училище или градина здраво дете до 12 г.

Въпреки многократните сигнали от хората с увреждания, предложените промени обаче не решават един от най-съществените проблеми - датата за освидетелстване пред ТЕЛК и НЕЛК. А забавянията в значителен брой случаи са драстични, защото достигат и до една година от подаване на документите.

“Нормативно определеният 3-месечен срок за произнасяне от ТЕЛК и НЕЛК от датата на постъпване на медицинските документи, при липсата на адекватна финансова подкрепа през този период, също е твърде дълъг и е предпоставка за нарушаване на правата на гражданите, които за времето до постановяване на експертното решение са лишени от възможността да ползват свои права на хора с увреждания”, написа в становище омбусманът Диана Ковачева.

Тя обяснява, че органите на медицинската експертиза не търсят варианти да информират гражданите, които трябва да се явяват на преосвидетелстване, в подходящ срок, за да не се допуска прекъсване. “Видно от постъпилите жалби и сигнали, гражданите са уведомявани едва след изтичане на срока на трайно намалената им работоспособност/вида и степента на увреждане и много от тях тепърва подават документи за преосвидетелстване. Така те следва да изчакат насрочване на дата минимум 3 месеца, а в повечето случаи – и по-дълго”, пише Ковачева. Алармира и че остава сериозен проблемът с изтеклите експертни решения след 30 юни 2022 г., които не са удължени служебно. Така хората с увреждания на практика са оставени без средства с месеци - за периода до постановяване на ново експертно решение.