Община Велико Търново създаде нова социална услуга

в подкрепа на хората с психични разстройства и с интелектуални затруднения.  Центърът е с капацитет 40 места и се реализира в изпълнение на проект на Община Велико Търново по ОП „Развитие на човешките ресурси“. Временно се помещава в село Пчелище, до приключване адаптирането на сградния фонд в село Церова кория, общ. Велико Търново, уточняват от местната администрация.

За успешното реализиране на социалната услуга са назначени 9 души персонал: управител, двама социални работници, педагог, психолог, четирима трудотерапевти. Търсят се още медицинска сестра, рехабилитатор и трудотерапевт. Росица Димитрова – директор на дирекция „Социални дейности и здравеопазване“, връчи трудовите договори на специалистите в услугата и ги запозна с предизвикателствата в социалната работа с лица с интелектуални затруднения и психични разстройства.

В рамките на проекта срокът за предоставяне на услугата е дванадесет месеца.

Центърът  осигурява почасови услуги за рехабилитация, трудотерапия, трудово наставничество, консултиране, информиране и подкрепа, включително и на хората, полагащи грижи за такива близки, мобилна работа, както и съответните профилирани дейности за подкрепа.

Цели се възстановяване на уменията за самостоятелен начин на живот, социално включване и целогодишно ползване на услугата от широк кръг нуждаещи се хора с увреждания; осигуряване на качествена грижа.