В допълнение на казаното за благотворното действие на водата при водолечение, като ободрител или лечебно средство тук ще добавим, че след светлината и въздуха най-необходимото нещо за нашето съществуване е водата, която е за кожата, както въздухът за дробовете.

Човек може да живее без въздух само няколко минути; без вода може да издържи няколко дни, а когато липсва храна, водата може да я замени много дни. Нашата естествена храна съдържа повече от 70% вода, колкото се съдържа и в човешкото тяло.

Да видим за какво е нужна водата на нашия организъм. Първо, казахме вече, че водата е около 70% от състава на нашето тяло. Известно количество от водата се употребява от самия организъм и се отделя непрестанно от него; поради това употребеното количество трябва да се замени с ново, щом като ние искаме да запазим здравето си.

Нашият организъм постоянно отделя вода чрез порите на кожата във вид на пот и изпарение. Потта е отделяне, което става с такава бързина, че не успява да се изпари, а се събира във вид на капки.

Изпарението е постоянно и неуловимо отделяне на водата чрез кожата.

Както изпарението, така и потта са нужни за намаляване на топлината, която се развива в тялото и която би станала без тях непоносима - те именно поддържат нормалната температура в тялото. Освен това потта и изпарението спомагат за отделяне от организма на някои ненужни вещества, като по такъв начин се подпомага дейността на бъбреците. При липса на вода кожата, разбира се, не би била в състояние да върши тази работа.

Нормалният човек отделя от 1/2 до 1 литър вода в денонощие във вид на пот и изпарение.

Доста много вода отделят и белите дробове. Бъбреците отделят около 1,5-2 литра в денонощие. И всичката тази загуба трябва да се попълни, иначе организмът е заплашен от разстройство.

Разумният човек пие:

а) Обикновена вода, когато чувства жажда, при това никога не изпразва чашата наведнъж, а я пие на глътки.

б) Немного студена вода. Много болести, причинени от простуда, се дължат на пиенето на студена вода и на изстудени напитки. Ето защо всички онези, които желаят да запазят здравето си от чести простудни заболявания, е необходимо да избягват пиенето на ледена вода.

Кипналата вода е освободена от болестотворни микроби. Като се пие гореща вода, лесно се усвоява от организма и го снабдява с необходимата му топлина, а изпитата студена вода, за да се затопли, отнема голямо количество топлина и предизвиква понижение на естествената температура на тялото, което е вече условие за простуда и ред други усложнения, свързани с нея. Затова най-добре е зимно време да се пие вода със стайна температура, а при простуда колкото се може по-гореща. През лятото може да се оставя в стъкло и да стои на слънчевата светлина, докато се затопли от само себе си, и тогава да се пие. Когато обаче човек пие студена вода, тя трябва да се пие бавно, на глътки, като се задържа в устата, докато се позатопли, и след това се глътва.

Пиенето на топла вода има това преимущество, че винаги може и е полезно да се пие, безразлично дали човек е уморен или не. Пиенето на много студена вода в малко или голямо количество е опасно както при уморено, така и при отпочинало състояние.

При здраво състояние на организма най-полезно е да се пие вода половин час преди ядене и два часа след ядене.

Когато организмът е в болезнено състояние било от простуда, стомашно разстройство, главоболие, треска или от някои вътрешни или заразни болести, първото условие за спиране развоя на болестта е да се пие колкото може по-голямо количество кипнала (гореща) вода, за да се предиз-виква много пъти изпотяване на организма.

Пиенето на голямо количество гореща вода има това полезно действие, че водата се усвоява бързо от организма и чрез изпотяване изхвърля навън много токсини (отрови), събрани в кръвта и клетките. Ония, които страдат от запек, често намират облек-чение, щом пият чаша топла вода, преди да си легнат, или пък сутрин, след като са си мили зъбите. Има случаи, когато у много лица храносмилателните функции се извършват по-лесно, след като са пили чай сутринта. Но те неправилно предполагат, че чаят е, който произвежда този ефект - той се дължи само на топлата вода.

При всяко изпотяване е необходимо да се обтрива тялото със суха кърпа и да се преоблече в чисти сухи дрехи.