Отговаря проф. Петър Панчев, консултант на в. "24 часа" по урология от старта на здравното приложение "Докторе, кажи!" през 2001 г.

Катетърът е най-старото средство за лечение на смущенията в уринирането, и то затрудненото отделяне на урина (задръжка, ретенция).

Римляните са познавали добре проблемите на задръжка на урината и предметите, открити в Помпей, показват, че широко се е използвала катетеризацията като лечение на обструкцията. Правени са еднократни катетеризации.

Отначало катетрите били изработвани от хартия, восък, бамбук, кожа с банели от мека медна жица, метал и др.

С откриването на гумата от XVII век идва "ерата" на сондите, което продължава следващите двеста години. Първото успешно приложение на гума в катетърното производство принадлежи на парижкия златар Бернар, чиито катетри могат да бъдат държани в уретрата дълго време.

Вулканизираната гума отваря пътя за гумения катетър на Нелатон. Извитите и двойно извити катетри на Мерсие, въведени през 1836 г. и 1841 г., стават популярни и ефективни в лечението на ретенцията. Самозадържащите се катетри на Рейбар от 1840 г. са основа за катетъра на Фолей (1937 г.) - самозадържащ се балон катетър, който се използва и до днес.

Катетеризацията достига своя пик през XIX век, когато "живот с катетър" е установен социален феномен.

Към края на века влиятелни лекари като сър Хенри Томпсън в Англия, Бъкстън Браун в САЩ смятат, че няма алтернатива на катетеризацията при лечение на обструкцията на долните пикочни пътища. Болните се обучават на автокатетеризация. Облеклото през викторианската епоха на джентълмена, който уринирал трудно, се допълвало от катетър в панделката на шапката или в специалния бастун. Инфекцията, предизвикана от катетър, е била голяма опасност през XVIII и XIX век и причинявала смъртност от 50%.

И сега инфекцията е основна причина за усложненията при катетеризация. По принцип времето за престоя на катетъра не е ограничено, стига да не се получават усложнения. При наличието на съвременните антибиотици и антисептични средства това е все по-рядко. Единственото изискване е катетърът да се сменя поне на месец, защото се получават инфекции. При силиконовите катетри престоят може да бъде много по-голям.