Отговаря проф. Петър Панчев, консултант на в. "24 часа" по урология от старта на приложението "Докторе, кажи!" през 2001 г.

При възрастни хора за 24 часа нормално в урината се отделят 0,001 -0,005% белтъци, от които 1/3 са албумин и 2/3 - алфа 1 и алфа 2 - глобулин. Това количество е минимално и не се открива с обичайно използваните в практиката реактиви.

Съотношението между албумините и глобулините в урината е 3-10:1, а при нефрозите е от 10-20:1. В урината от здрави се откриват около 30 индивидуални белтъка, които се намират в плазмата. Установяват се и белтъци, произхождащи от бъбречния паренхим (гликопротеини), от простатата, от семенните каналчета.

Албуминурията може да бъде истинска и лъжлива. Втората се обуславя от примеса на кръв, гной, секрет от гениталиите и сперма в урината, а истинската - от възпалителни бъбречни процеси и при урологичните заболявания, и не надвишава 1%. Важно е да се следи дали албуминът е постоянно, или периодично явление. Увеличеното съдържание на протеин в урината (протеинурия) може да бъде функционално и органично. Най-често срещаната протеинурия от първия вид е ортостатичната, която се наблюдава в юношеската възраст.

Функционални протеинурии се срещат при тежка физическа работа, бременност, студена баня и др.

В урологичната практика не бива да се преувеличава значението на албумина в урината. Липсата му не гарантира 100%, че бъбреците са здрави. За преценка състоянието на бъбреците по-голямо значение имат клирънсовите (очистителни) проби.

Заболяване, което се проявява с белтък в урината, е нефропатията на бременността. Тя се появява след 20-ата седмица, като най-характерното при нея са оттоците по крайниците, повишеното кръвно налягане. Обикновено засяга по-млади жени. Причините за механизма на възникването са неизвестни, но вероятно голямо значение имат нарушения в хормоналната продукция и регулацията на съдовия тонус и водосолевата обмяна.

При изследване се установява нормален креатинин, но повишена серумна урея и повишена пикочна киселина.

Проявите на нефропатията обикновено се запазват до раждането.

При поставяне на режим на максимален покой и правилно лечение на повишеното кръвно налягане най-често раждането е без проблем за майката и детето. Рядко може да се стигне до еклампсия (нарушено зрение, гадене, повръщане, гърчове, отток и кръвоизливи в очното дъно), остра бъбречна недостатъчност, остра лекокамерна сърдечна недостатъчност или мозъчен кръвоизлив. След раждането проявите на първичната нефропатия на бременността изчезват.

Основен проблем е да се отличи първичната нефропатия на бременността от другата хипертония и от предшестващи бъбречни увреждания, които се проявяват за първи път по време на бременността. Ако заболяването прогресира, се стига до намаляване и унищожаване на функциониращата част на бъбрека и развитие на нефросклероза (сбръчкване на бъбрека).

Консервативното лечение включва терапия на основното заболяване, режим, диета, медикаменти. Добре е да се правят умерени разходки (без преумора) и следобед да се почива. Диетата означава да се ограничават белтъците в храната, да се осигуряват повече въглехидрати, достатъчно витамини и соли. Трябва да се приема и определено количество течности, което е изключително важно. Те трябва да бъдат равни на отделената урина от предния ден плюс изпарената вода през дихателната пътища.

Медикаментозното лечение включва терапия на анемията, електролитите (калий, натрий, хлор), ацидозата и усложненията (сърдечна недостатъчност, повръщания, мозъчет оток, кожен сърбеж и други).