Отговаря д-р Антоанета Томова, консултант на в. "24 часа" по онкология от старта на приложението "Докторе, кажи!" през 2001 г.

Повишеното ниво на калция в серума се нарича хиперкалциемия. Среща се при 20-30% от болните с напреднало заболяване и костни метастази. Най-често това са болни с недребноклетъчен рак на белия дрб, рак на млечната жлеза, бъбречен или яйчников рак, тумор на главата и шията, мултиплен меланом, лимфоми и левкемии.

Оплакванията на болните с хиперкалциемия са общи - дехидратиране (обезводняване), слабост, отпадналост, лесно изморяване, сърбеж. Могат да се включат нарушение на нервната система - нарушени и намалени рефлекси, объркване, промяна в съзнанието, кома, увреждане на проксималните (близките) мускули. Може да има храносмилателни нарушения - гадене, повръщане, запек, загуба на тегло. При част от болните има жажда, повишено отделяне на урина, диспепсия (нарушено хранене). Може да се провокират сърдечни нарушения - брадикардия (забавена сърдечна дейност), промени в ЕКГ, аритмия и спиране на сърдечната дейност (арест).

Лечението включва контрол на процеса, предизвикал хиперкалциемията. Освен това е уместно да се оводни адекватно болният, да се намали вносът на калций с храната и медикаментозно - спиране на лекарства, които водят до повишаване на нивото на калция в кръвта - витамин D и др., и намаляване или спиране на лекарствата със седативен ефект, които могат да усилят неврологичните симптоми. Оводняването може да се прави през устата или венозно. Може да се използва подходящ диуретик при добре оводнен (рехидратиран) болен с цел по-бързо излъчване на калций с урината.

Има и цяла група лекарства - бифосфонати, които могат бързо и ефективно да нормализират серумния калций, като се рекалцират зоните по костите, обеднели на калций. Чрез тях се постига обезболяване, намалява рискът от счупване на костите и се подобрява качеството на живот.

При кръвните заболявания и рака на млечната жлеза с костнометастатична болест може да се приложат кортикостероиди.