Отговаря д-р Антоанета Томова, консултант на в. "24 часа" по онкология от старта на приложението "Докторе, кажи!" през 2001 г.

Това е рак, който изхожда от чернодробните клетки и се нарича хепатоцелуларен карцином.

Среща се доста рядко в Европа и САЩ- 5 случая на 100 000 население, като мъжете боледуват 3 пъти по-често. В тропиците (Африка, Азия, особено Китай) се среща много често - до 150 на 100 000 население, особено при мъжете. Засягат се хора на възраст 30-40 години в тропиците и 50-60 години в Европа и САЩ.

Като предразполагащо заболяване се сочи цирозата - 5% от циротично болните годишно развиват рак на черния дроб.

От друга страна, 80% от пациентите с НСС (хепатоцелуларен карцином) имат цироза, защото рисковите фактори и за цирозата, и за хепатоцелуларния рак са едни и същи. Този риск се увеличава, ако има хронична инфекция с хепатит В или С. Хепатит В вирусната инфекция причинява 30% до 50% от случаите с хепатоцелуларен рак.

Алкохолната цироза причинява до 15% от хепатоцелуларните карциноми. Други причини за значителен риск за развитие на цироза и хепатоцелуларен рак са хемохроматозата и автоимунният хроничен хепатит. Рискови фактори са и продължително лечение с андрогени - мъжки полови хормони, орални противозачатъчни и консумация на храна, съдържаща афлатоксин В1 - например стари фъстъци, заразени житни култури.

Може да има единична и множествена форма на рака на черния дроб.

Най-важните оплаквания са - болка в черния дроб при 91% от случаите; загуба на тегло - в 35%; повръщане - в 8%; хепатомегалия (увеличен черен дроб) - в 89%; потене в коремната област - в 43%, и жълтеница в 7 до 41%.

Може да се появят паранеопластични синдроми като хипогликемия, хиперкалциемия, хиперхолестеролемия, хипертиреоидизъм и остеопороза.

Уместно е да се изследва туморният маркер LFP - алфа-фетопротеин.

Като алтернатива се прилага палиативна полихимиотерапия и/или локално лечение - с алкохол или по другите методи.

Лечението е оперативно, ако огнищата са малко на брой и технически е възможно да бъдат отстранени и има шанс операцията да доведе до излекуване. Всички останали находки се лекуват палиативно - чрез системна химиотерапия или чрез локално лечение при малко на брой огнища - с инжектиране на етанол под ехографски контрол, високочестотна термотерапия, криотерапия и др.